Bygg og anleggsteknikk

Til våren tilbyr vi teori til fagbrevkurs gratis med midler fra bransjeprogrammet for industri- og byggnæringen!

Dag

Teori til fagbrev kurs

Isolatørfaget 

Kveld

Teori til fagbrev kurs

Betongfaget

Maler- og overflateteknikkfaget

Tak- og membrantekkerfaget

Isolatørfaget 

Ventilasjon- og blikkenslagerfaget

Yrkessjåførfaget innen industri- og byggenæringen

Platearbeiderfaget

Yrkesrettede kortkurs

Yrkesnorsk for byggenæringen – Kristiansand

Hvordan melde seg på?

Klikk deg inn på ønsket kurs fra menyen over og klikk «påmelding».
Ved påmelding mottar du en spørreundersøkelse om bransjetilhørighet og arbeidsmarkedsstatus, som du må svare på innen en gitt frist.

Når avholdes kursene?

Opplæringen foregår en gang i uken. Den vil foregå i virtuelle klasserom på nett og kan kombineres med jobb. Hvilken ukedag og tidspunkt som blir fastsatt kommer vi tilbake til når det nærmer seg kursoppstart.

Hva er Bransjeprogrammet?

Begrepet «Bransjeprogram» er etablert av regjeringen, som et navn på et treparts samarbeid mellom staten og partene i arbeidslivet. Målet er å heve kompetanse slik at arbeidstakere kan fortsette å stå i arbeid. Staten har bevilget store beløp til kompetanseheving av ansatte, permitterte og ledige i bransjer med særlig behov for omstilling, slik at de får nødvendige kompetanse til å mestre endringer og dermed kan bli stående i arbeid og være bedre rustet for morgendagens arbeidsliv.

Partene i arbeidslivet, det være seg virksomheter, fagforeninger og organisasjoner, har ansvaret for å definere kompetansebehovet i bransjen, vurdere det faglige innholdet i opplæringstilbudene og å fatte vedtak.