Helse, Miljø og Sikkerhet

Helse, Miljø og Sikkerhet – Kristiansand Vår 2020

Informasjon

Utdanningen er finansiert. Litteratur og semesteravgift dekkes ikke.

Studentavgiften er kr. 400.-. Avgiften dekker avgift til Organisasjon for norske fagskolestudenter, administrasjonskostnader og diverse læringsmateriell som gjøres tilgjengelig på læringsplattform.

Fagskole Helse, Miljø og Sikkerhet
Etterspørselen etter kvalifiserte HMS Rådgivere er stor. Kvalifiser deg til spennende jobber innen helse-miljø og sikkerhet og bli ettertraktet i arbeidslivet. Fagskolen Helse, miljø og sikkerhet er et godt steg i riktig retning. Du skal kunne bruke det du lærer på skolen i dag – på jobb i morgen!

Utviklingen i samfunnet og i næringslivet fører med seg endringer på arbeidsplassen. Fokus på arbeidsmiljø dreier seg derfor om mer enn om bare å forebygge skader og iverksette sikkerhetstiltak. Utfordringer som konflikthåndtering, omorganisering, stress og utbrenthet, er sentrale temaer i det moderne arbeidslivet. Det er også ledelse, utvikling, kunnskap om regelverk og krav til systemer. Har du eller ønsker du en rolle i din virksomhet innen HMS området, da er Fagskoleutdanning HMS noe for deg!

 

Utdanningen passer for
Fagskoleutdanning Helse, Miljø og Sikkerhet er for deg som vil jobbe med og for mennesker, og som ønsker å jobbe med helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Ønsker du i tillegg å jobbe med koordinering av tiltak som er med på å gjøre arbeidsplassen sikker, er dette utdanningen for deg.

Fagskoleutdanning Helse, Miljø og Sikkerhet er et praktisk og teoretisk fag, det er derfor en fordel at du har erfaring fra arbeidslivet.

 

Opptakskrav
Fullført og bestått videregående opplæring eller fagbrev.
Utdanningen er delt inn i emner. Det er mulig for studenten å søke godskriving for en eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT godkjente emner fra tidligere.

Opptak kan også skje på bakgrunn av realkompetanse.
Kandidater som søker opptak på bakgrunn av realkompetanse må dokumentere at de er 23 år eller eldre i opptaksåret.

 

Hva er realkompetanse? Realkompetanse er en måte å få opptak til utdanningen på, selv om du ikke fyller kravene nevnt ovenfor. Du må ha relevant kompetanse til utdanning. Realkompetanse kan være lønnet eller ulønnet arbeid, tidligere utdanning, kurs eller organisasjonserfaring.

 

Finansiering
Finansiering er en viktig del av beslutningen om å ta utdannelsen. «Utdanning lønner seg» er det mange som sier, og undersøkelser viser det samme – riktig kvalifikasjon gir best lønn.

Finansieringsmulighetene for deg som ønsker å ta en fagskoleutdanning innen Helse, Miljø og Sikkerhet:

  • Godkjent for å søke stipend og/eller lån i Statens Lånekasse for utdanning.
  • Dersom du er fagorganisert er det gode muligheter for å søke om støtte via ditt forbund og LOs utdanningsfond.
  • Finansiering via din arbeidsgiver? Flere arbeidsgivere setter av penger til utvikling av sine ansatt. Ta kontakt med din leder og forhør deg om de mulighetene som finnes i nettopp din bedrift. Husk at din arbeidsgiver har like stort utbytte av økt HMS-kompetanse som deg selv.
  • Avbetaling. Vi kan dele opp regningen din i månedlige avdrag. Ta kontakt med oss for å gjøre en slik avtale.

 

Hvorfor Fagskole?
AOF Haugalands fagskoleutdanning Helse, miljø og sikkerhet gir deg mulighet til å jobbe som HMS-rådgiver. Fagskolen er en ny og praktisk rettet utdanning på høyere nivå som bygger på en videregående opplæring.

Næringsliv og myndigheter stiller stadig strengere krav til HMS på arbeidsplassen. Gjennom AOF Haugalands fagskole tilegner du deg de nødvendige verktøyene for å møte morgendagens utfordringer og muligheter.

 

Fordeler for bedriften
Stadig flere bedrifter har økt fokus på HMS for å oppnå økt lønnsomhet, trivsel og omdømme.

Kunnskap om hvordan arbeidsmiljø, ledelse og organisasjonsutvikling henger sammen, er nøkkelen for å oppnå en bedre arbeidsplass. Ved å gi ansatt HMS-ansvar, oppnår man aktiv deltakelse gjennomgående i bedriften. Dette øker lønnsomhet og trivsel, og man er med på å sikre arbeidsplassen for fremtiden.

 

Jobbmuligheter
Med Fagskoleutdanning HMS kan du jobbe i både offentlige og private virksomheter. Et stadig økende fokus på HMS som grunnlag for økonomisk stabilitet og vekst, gjør at etterspørselen etter kvalifiserte HMS-rådgivere også er økende.

HMS er like aktuelt i offentlig som privat sektor. Det gjør at du med denne utdanning har mange muligheter i arbeidslivet.

 

Organisering av opplæringen

    • Undervisningen foregår fem kvelder pr. måned over 4 semester (2 år).
    • Vi bruker en læringsplattform som gjør det mulig å ta utdanningen selv med offshorerotasjon eller reisejobb.
    • Hvert emne avsluttes med en skriftlig oppgave.

 

Eksamen og sluttkompetanse
Gjennomføre fordypningsarbeidet med etterfølgende muntlig eksaminering. Etter fullført og bestått eksamen utstedes det vitnemål og du kan da bruke tittelen HMS-rådgiver.

Fullført utdanning gir 60 studiepoeng og gradsbetegnelsen «Fagskolegrad».

 

Faginnhold

Emne 1: Basismodul; Studieteknikk, kommunikasjon og samhandling, Grunnelementer i HMS arbeidet

Emne 2: Regelverk, roller, systematikk og HMS-økonomi

Emne 3: Arbeidsmiljøfaktorer, fysiske- og psykososiale faktorer

Emne 4: Strategisk HMS-arbeid

Emne 5: Fordypning i selvvalgt emne; Obligatorisk fordypningsarbeid