Industrirørleggerfaget

Industrirørleggerfaget – Live nettbasert – Kveld – 2023/2024

Har du relevant arbeidserfaring og ønsker å få det dokumentert? Teori til fagprøven som fagoperatør i industrirørleggerfaget er første steg på veien.

Dette kurset er ment for deg som allerede har erfaring fra faget, og som nå ønsker å ta fagbrev. Med fagbrev i industrirørleggerfaget bidrar du med kompetanse innen bearbeiding av rør, produktkvaliteter og automatiserte produksjonsmetoder.

Kurset tilbys gratis med midler fra Bransjeprogrammet til industri- og byggenæringen og er beregnet for deg som har yrkestilhørighet til faget. Det er fortløpende opptak hvor arbeidserfaring vil bli prioritert. Nærmere oppstart vil de resterende plassene fylles opp i henhold til «første mann til mølla» prinsippet.

Dette kurset går i digitalt klasserom en kveld i uken fra kl 17-21. Fri i grunnskolens påske- og sommerferie.

Gjennomføring

Opplæringen gjennomføres i digitalt klasserom en gang i uken over totalt 30 undervisningsøkter.
Du deltar i undervisningen hjemmefra på din egen PC/tablet. Vi benytter læringsplattformen Acampus hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis.

Vi følger lærerplan fra kunnskapsløftet LK20.

Forkunnskaper

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel at du har 2-3 års erfaring fra yrket. Språknivået ditt bør være på B1 (CEFR) eller høyere.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Det er det fylkeskommunale fagopplæringskontoret som godkjenner praksis.

Eksamen

Privatisteksamen er skriftlig.

Frist for oppmelding til eksamen på våren er 1. februar, og 15. september om høsten.
All oppmelding til eksamen skal skje via din fylkeskommune.

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

Innhold

Kjerneelementer i industrirørleggerfaget er:

Helse, miljø og sikkerhet

Kjerneelementet helse, miljø og sikkerhet handler om å utvikle og bevare egen helse som arbeidstaker. Det handler også om å bruke verktøy og materialer og å reflektere over kjemiske produkter som kan innebære en risiko. Videre handler det om å bruke verneutstyr og å utføre risikoanalyser i kjente og ukjente omgivelser.

Rør, materiell og håndverk

Kjerneelementet rør, materiell og håndverk handler om å bruke verktøy og maskiner og å bearbeide ulike typer materialer fram til ferdig produkt. Det handler om materialers egenskaper og evne til å tåle ulike påkjenninger. Videre handler det om å sammenføye materialer ved å skru sammen, lodde, sveise og bruke kjemisk liming. Det handler også om å bøye rør, teste, feilsøke og å beregne mål.

Planlegging, produksjon og dokumentasjon

Kjerneelementet planlegging, produksjon og dokumentasjon handler om å produsere og kvalitetssikre produkter. Det handler om å følge tekniske tegninger og rutiner og prosedyrer for arbeidet. Videre handler det om å kvalitetssikre, dokumentere og spore arbeid. Kjerneelementet handler også om å håndtere avfall, evaluere, forbedre og effektivisere produksjoner i industrirørleggerfaget.

Organisasjon og samhandling

Kjerneelementet organisasjon og samhandling handler om å utvikle innsikt i bedriftens organisasjon og hvordan ansatte kan samhandle for å levere de produktene og tjenestene som blir etterspurt. Det handler om å forstå ansvarsfordelingen og de rollene som eksisterer, slik at bedriftens verdikjede blir ivaretatt. Videre handler det om å forstå sin egen rolle og å utvikle positive relasjoner til kolleger og bedriftens kunder.