Industrimalerfaget

Industrimalerfaget K4 – live nettbasert – 2024

Har du relevant arbeidserfaring og ønsker å få det dokumentert? Teori til fagprøven som fagoperatør i industrimalerfaget er første steg på veien.

Dette kurset er ment for deg som allerede har erfaring fra faget, og som nå ønsker å ta fagbrev. Med fagbrev i industrimalerfaget bidrar du med å sikre driften, funksjonaliteten og levetiden til industribygg, terminalanlegg, kraftverk, skipsverft og offshoreinstallasjoner.

Kurset tilbys gratis med midler fra Bransjeprogrammet til olje-, gass- og leverandørindustrien og er beregnet for deg som har yrkestilhørighet til faget. Det er fortløpende opptak hvor arbeidserfaring vil bli prioritert. Nærmere oppstart vil de resterende plassene fylles opp i henhold til «første mann til mølla» prinsippet.

Dette kurset går i virtuelt klasserom en kveld i uken fra kl 17-21. Fri i grunnskolens påske- og sommerferie.

Gjennomføring

Opplæringen gjennomføres i digitalt klasserom en gang i uken over totalt 30 undervisningsøkter.
Du deltar i undervisningen hjemmefra på din egen PC/tablet. Vi benytter læringsplattformen Acampus hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis.

Vi følger lærerplan fra kunnskapsløftet LK20.

Forkunnskaper

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel at du har 2-3 års erfaring fra yrket. Språknivået ditt bør være på B1 (CEFR) eller høyere.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Det er det fylkeskommunale fagopplæringskontoret som godkjenner praksis.

Eksamen

Privatisteksamen er skriftlig.

Frist for oppmelding til eksamen på våren er 1. februar, og 15. september om høsten.
All oppmelding til eksamen skal skje via din fylkeskommune.

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

Innhold

Kjerneelementer i industrimalerfaget:

Forbehandling og påføring
Kjerneelementet forbehandling og påføring handler om å påføre organiske og uorganiske belegg. Videre handler det om å vurdere faktorer som sikrer konstruksjonens levetid og funksjonsevne og velge påføringsmetoder i henhold til dette. Å planlegge og risikovurdere arbeidet i tråd med gitte spesifikasjoner, standarder og toleransekrav er også en del av kjerneelementet.

Materialvalg og bruk av verktøy
Kjerneelementet materialvalg og bruk av verktøy handler om å velge og bruke materialer og verktøy tilpasset konstruksjonens størrelse, eksponeringsmiljø og levetid. Kjerneelementet handler også om å bruke digitale verktøy og roboter i arbeidsprosessene. Å bruke materialer og verktøy i tråd med arbeidsoppdraget og med hensyn til miljøet er også en del av kjerneelementet.

Helse, miljø og sikkerhet
Kjerneelementet helse, miljø og sikkerhet handler om å identifisere og forhindre situasjoner som er en fare for liv og helse i behandling av overflater på konstruksjoner og i bygg. Kjerneelementet innebærer å risikovurdere arbeidet i samsvar med gjeldende regelverk og gjennomføre sikker jobb-analyse. Videre handler det om å bruke utstyr og maskiner i henhold til gjeldende regelverk og å arbeide i samsvar med gjeldende system og tiltaksplan for helse, miljø og sikkerhet. Kollegialt samarbeid om bærekraftige og miljøvennlige løsninger er også en del av kjerneelementet.