AOF Vestlandet – Agder

Hovedkontor Haugesund

Haraldsgt. 190 5525 Haugesund

Avdelingskontor Bergen

Strandgaten 197 5004 Bergen

Avdelingskontor Kristiansand

Kjøita 21 4630 Kristiansand S

Følg oss

Gratis kurs

Gratis Teori til fagbrev kurs – Bransjeprogram

Et fagbrev er en solid utdanning. Denne vinteren tilbyr vi teori til fagprøven i en rekke fag gratis!

Ønsker du en fremtid innen et praktisk yrke vil du nå lengre med et fagbrev enn som ufaglært medarbeider. Et fagbrev gir deg muligheter til å utvikle din kompetanse videre dersom du ønsker det på et senere tidspunkt.

Fagbrevkursene vi kan tilby denne vinteren er dekket av midler gitt via Bransjeprogrammet og er beregnet for deg som har tilknytning til en av disse bransjene – enten du er i jobb i bransjen eller er helt/ delvis permittert eller arbeidsledig fra bransjen.

Vi tilbyr følgende gratis dagkurs:

 • Motormannfaget
 • Matrosfaget
 • Boreoperatørfaget
 • Resepsjonsfaget
 • Servitørfaget
 • Veilederopplæring av helsefagarbeidere
 • Sikkerhetsfaget

Vi tilbyr følgende gratis kveldskurs:

 • Motormannfaget
 • Matrosfaget
 • Boreoperatørfaget
 • Reiselivsfaget
 • Resepsjonsfaget
 • Sikkerhetsfaget

Kurset dekker eksamensavgiften, litteratur og oppmeldingsavgiften til fagprøven til de med mer enn 2 års arbeidserfaring innen bransjen.

Hvordan melde seg på?

Ved påmelding mottar du en spørreundersøkelse om bransjetilhørighet og arbeidsmarkedsstatus, som du må svare på innen en gitt frist.

Når avholdes kursene?

Opplæringen foregår en gang i uken. Den vil foregå i virtuelle klasserom på nett og kan kombineres med jobb. Hvilken ukedag og tidspunkt som blir fastsatt kommer vi tilbake til når det nærmer seg kursoppstart.

Hva er Bransjeprogrammet?

Begrepet «Bransjeprogram» er etablert av regjeringen, som et navn på et treparts samarbeid mellom staten og partene i arbeidslivet. Målet er å heve kompetanse slik at arbeidstakere kan fortsette å stå i arbeid. Staten har bevilget store beløp til kompetanseheving av ansatte, permitterte og ledige i bransjer med særlig behov for omstilling, slik at de får nødvendige kompetanse til å mestre endringer og dermed kan bli stående i arbeid og være bedre rustet for morgendagens arbeidsliv.

Partene i arbeidslivet, det være seg virksomheter, fagforeninger og organisasjoner, har ansvaret for å definere kompetansebehovet i bransjen, vurdere det faglige innholdet i opplæringstilbudene og å fatte vedtak.