Dagskurs

Matrosfaget K6 – Live nettbasert – Dag – 2024

Har du relevant arbeidserfaring og ønsker å få det dokumentert? Teori til fagprøven som fagoperatør i matrosfaget er første steg på veien.

Dette kurset er ment for deg som allerede har erfaring fra faget, og som nå ønsker å ta fagbrev. Med fagbrev i matrosfaget bidrar du til at ulike maritime næringer får dekket sitt behov for matroser, slik at samfunnet kan ha en sikker og effektiv skipstransport.

Kurset tilbys gratis med midler fra Bransjeprogrammet og er beregnet for deg som har yrkestilhørighet til faget. Det er fortløpende opptak hvor arbeidserfaring vil bli prioritert. Nærmere oppstart vil de resterende plassene fylles opp i henhold til «første mann til mølla» prinsippet.

Dette kurset går i virtuelt klasserom en dag i uken fra kl 10-14. Fri i grunnskolens påske- og sommerferie.

Gjennomføring

Opplæringen gjennomføres i virtuelt klasserom en gang i uken over totalt 30 undervisningsøkter.
Du deltar i undervisningen hjemmefra på din egen PC/tablet. Vi benytter læringsplattformen Acampus hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. Det blir også tatt opptak av undervisningen slik at den kan ses i etterkant.

Vi følger lærerplan fra kunnskapsløftet LK20.

Forkunnskaper

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel at du har 2-3 års erfaring fra yrket. Språknivået ditt bør være på B1 (CEFR) eller høyere.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Det er det fylkeskommunale fagopplæringskontoret som godkjenner praksis.

Eksamen

Privatisteksamen er skriftlig.

Frist for oppmelding til eksamen på våren er 1. februar, og 15. september om høsten.
All oppmelding til eksamen skal skje via din fylkeskommune.

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

Innhold

Kjerneelementer i matrosfaget er:

Helse, miljø og sikkerhet

Kjerneelementet helse, miljø og sikkerhet handler om å forebygge ulykker og skader om bord på fartøy ved å følge regler og retningslinjer for helse, miljø og sikkerhet. Det handler også om å forebygge personskader og unødig slitasje. Videre handler det om å bruke beredskapsplaner, nødprosedyrer, kommunikasjonsutstyr og verneutstyr.

Drift og vedlikehold

Kjerneelementet drift og vedlikehold handler om vedlikehold av dekksutstyr og overflater. Det handler også om lasting og lossing av fartøyet. Videre handler kjerneelementet om vakthold ved kai og under seiling.

Planlegging og dokumentasjon

Kjerneelementet planlegging og dokumentasjon handler om å planlegge og dokumentere arbeidsoppgaver innenfor vedlikehold og lasting og lossing på fartøy og flyttbare innretninger. Det handler også om hvordan dokumentasjon og kvalitetssikring er en integrert del av alle arbeidsprosesser om bord og sikrer effektiv drift.

Samhandling

Kjerneelementet samhandling handler om kommunikasjon og samhandling mellom mennesker med ulik kulturell og språklig bakgrunn. Videre handler det om å ha respekt for ulikheter og bevissthet rundt hvordan den enkelte kan bidra til et godt arbeidsmiljø.