AOF Vestlandet – Agder

Hovedkontor Haugesund

Haraldsgt. 190 5525 Haugesund

Avdelingskontor Bergen

Strandgaten 197 5004 Bergen

Avdelingskontor Kristiansand

Kjøita 21 4630 Kristiansand S

Følg oss

Dagskurs

BP – Veilederopplæring av helsefagarbeidere – live nettbasert – dag – 2022

Informasjon

Grunnopplæring for helsefagarbeidere som skal veilede kandidater i «Fagbrev på jobb- ordningen»:

Skal du veilede helsefagarbeidere i «Fagbrev på jobb-ordningen»? Da er dette kurset for deg!

Dette kurset tilbys gratis med midler fra Bransjeprogrammet for deg som jobber innenfor helse- og omsorg. Det gjelder også for deg som jobber eller er helt / delvis permittert eller arbeidsledig. Ved påmelding mottar du en spørreundersøkelse om bransjetilhørighet og arbeidsmarkedsstatus, som du må svare på innen en gitt frist.

Opptakskrav

Opplæringen foregår en dag i uken. Ukedag og tidspunkt for undervisning kommer vi tilbake til når kurset starter.

Vi anbefaler at deltakerne som velger dette kurset har minimum A1-nivå og har minst 2 års relevant arbeidserfaring fra virksomheten.

Målgruppe

Ansatte innen kommunal helse og omsorgstjenester som kan bidra til å fremme ordningen «Fagbrev på jobb».

Finansiering

Kurset er gratis.

Gjennomføring

Opplæringen vil skje via videoundervisningsprogrammet BBB som er integrert i vår digitale læringsplattform Acampus. Her vil du også finne undervisningsmateriell og kunne kommunisere med lærer.  

Læringsaktiviteter vil være presentasjon av og dialog rundt øktens tema. Det vil bli lagt opp til gruppearbeid på konkrete refleksjonsoppgaver, men også i forhold til praktisk trening i veiledningssamtaler.

Faginnhold

  • Veileders rolle og oppgaver
  • Kommunikasjon og etikk i opplæringen
  • Veiledning og veiledningsmetodikk
  • Læreplanforståelse og vurdering for læring

Eksamen

Det er ikke eksamen i dette kurset.