Kveldskurs

Vg3 Gjenvinningsfaget – Live nettbasert – kveld – vår 23

Informasjon

Har du relevant erfaring fra praksis og ønsker å få dokumentert hva du kan? Det er aldri for sent å få papirer på kompetansen din. Teori til fagprøven er første steg på veien.

Vg3 gjenvinningsfaget handler om håndtering og forvaltning av løsøregjenstander og stoffer som skal kasseres. Faget gir lærlingene kompetanse til å forvalte ressursene og verdiene som finnes i avfall, for å bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling

Midlene er gitt via Bransjeprogrammet og er beregnet for deg som har yrkestilhørighet til faget. Det er fortløpende opptak hvor arbeidserfaring vil bli prioritert. Nærmere oppstart vil de resterende plassene fylles opp i henhold til «første mann til mølla» prinsippet.

Passer for

Opplæringen retter seg mot voksne som ønsker å utdanne seg til fagarbeider i gjenvinningsfaget.

Forkunnskaper

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel at du har 2-3 års erfaring fra yrket. Språknivået ditt bør være på B1 (CEFR) eller høyere.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Det er det fylkeskommunale Fagopplæringskontoret som godkjenner praksis.

Finansiering

Kurset er gratis.

Eksamen

Privatisteksamen er skriftlig.

Frist for oppmelding til eksamen på våren er 1. februar, og 15. september om høsten.

All oppmelding til eksamen skal skje via din fylkeskommune.

Gjennomføring

Opplæringen gjennomføres i virtuelt klasserom en gang i uken over totalt 30 undervisningsøkter. Du deltar i undervisningen hjemmefra på din egen pc/tablet. Vi benytter læringsplattformen Acampus hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. Det blir også tatt opptak av undervisningen slik at den kan ses i etterkant.

I kurset vil din arbeidserfaring være viktig for å forstå teorien du skal gjennomgå, og vi ønsker at du deler av din erfaring i undervisningen. 
Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen. 

Læringsmål/læreplan

https://www.udir.no/lk20/gvf03-01

Innhold

Kjerneelementer i Gjenvinningsfaget er:

Helse, miljø og sikkerhet

Kjerneelementet helse, miljø og sikkerhet handler om kunnskap om, og sammenhengen mellom, sikkerhet, helse, ressursforvaltning og bransjens miljøpåvirkning. Det handler også om bruk av verneutstyr, smittevernutstyr og avvikssystemer. Videre handler det om kunnskap om risikovurdering og forståelse av fagets rolle i miljøarbeidet.

Maskiner, utstyr og teknologi

Kjerneelementet maskiner, utstyr og teknologi, handler om bruk av mekaniske, hydrauliske og elektriske systemer for avfallshåndtering. Kjerneelementet handler også om bruk av digitale applikasjoner, feilsøking og vedlikehold av maskiner og utstyr.

Produksjon, dokumentasjon og veiledning

Kjerneelementet produksjon og dokumentasjon handler om prosesser for behandling og gjenvinning av avfall. Kjerneelementet handler også om å se forbedringspotensialet ved drift og produksjon og om å dokumentere håndtering av avfall i henhold til dokumentasjonskrav. Videre handler kjerneelementet om å veilede kunder og samfunnet for øvrig og om å skape forståelse av betydningen av gjenvinning.

Håndtering av avfallsressurser

Kjerneelementet håndtering av avfallsressurser handler om håndtering av ulike typer avfall og om å utnytte ressursene i avfallet. Kjerneelementet handler videre om kunnskap om de ulike aktørene i gjenvinningsbransjen og om å følge rammebetingelser for avfallshåndtering. Det handler også om hvordan miljøet påvirkes av avfallet, og hvordan samfunnet håndterer dette.