Kveldskurs

Vg3 Industriell overflatebehandling – Live nettbasert – kveld – vår 2023

Informasjon

Har du relevant erfaring fra praksis og ønsker å få dokumentert hva du kan? Det er aldri for sent å få papirer på kompetansen din. Teori til fagprøven er første steg på veien.

Vg3 industriell overflatebehandling handler om belegging av overflater på materialer og produkter ved prosessbehandling med ulike typer utstyr og metoder. Faget handler om å arbeide kvalitets- og miljøbevisst etter tegninger, spesifikasjoner, standarder og prosedyrer. Videre handler faget om å forbedre funksjonen på, forlenge levetiden til, arbeide med utseendet til og beskytte komponenter, konstruksjoner og produkter innenfor offentlig og privat eiendom og infrastruktur. 

Midlene er gitt via Bransjeprogrammet og er beregnet for deg som har yrkestilhørighet til faget. Det er fortløpende opptak hvor arbeidserfaring vil bli prioritert. Nærmere oppstart vil de resterende plassene fylles opp i henhold til «første mann til mølla» prinsippet.

Passer for

Opplæringen retter seg mot voksne som ønsker å utdanne seg til fagarbeider innen industriell overflatebehandling.

Forkunnskaper

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel at du har 2-3 års erfaring fra yrket. Språknivået ditt bør være på B1 (CEFR) eller høyere.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Det er det fylkeskommunale Fagopplæringskontoret som godkjenner praksis.

Finansiering

Kurset er gratis.

Eksamen

Privatisteksamen er skriftlig.

Frist for oppmelding til eksamen på våren er 1. februar, og 15. september om høsten.

All oppmelding til eksamen skal skje via din fylkeskommune.

Gjennomføring

Opplæringen gjennomføres i virtuelt klasserom en gang i uken over totalt 30 undervisningsøkter. Du deltar i undervisningen hjemmefra på din egen pc/tablet. Vi benytter læringsplattformen Acampus hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. Det blir også tatt opptak av undervisningen slik at den kan ses i etterkant.

I kurset vil din arbeidserfaring være viktig for å forstå teorien du skal gjennomgå, og vi ønsker at du deler av din erfaring i undervisningen. 
Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen. 

Læringsmål/læreplan

https://www.udir.no/lk20/iov03-02

Innhold

Kjerneelementer i industriell overflatebehandling er:

Helse, miljø og sikkerhet
Kjerneelementet helse, miljø og sikkerhet handler om kunnskap om regelverk og god praksis innenfor helse, miljø og sikkerhet. Det handler også om kunnskap om risikoer, verneutstyr og nødvendige vernetiltak for å håndtere råvarer og kjemikalier forsvarlig.

Fagkunnskap
Kjerneelementet fagkunnskap handler om ulike overflatebehandlingsmetoder, materialer og kjemikalier og samspillet mellom disse. Videre handler det om kompetanse i drift og vedlikehold av maskiner og utstyr, og programmering, overvåking, justering og optimalisering.

Planlegging, produksjon og dokumentasjon
Kjerneelementet planlegging, produksjon og dokumentasjon handler om kompetanse innenfor klargjøring og forbehandling, overflatebelegging og prosess- og beleggskontroll med hensyn til produktets utforming og design. Videre handler det om kompetanse i opphengsmetoder, prosessparametre og prosessgang for å møte krav i spesifikasjoner og standarder. Det handler også om å overvåke, justere og optimalisere prosessen for å oppnå større produktivitet gjennom minimering av energibruk, forbruk av kjemikalier og materialer, og unngå miljøbelastning i størst mulig grad.

Samhandling
Kjerneelementet samhandling handler om å kommunisere og samhandle med mennesker med ulik kulturell og språklig bakgrunn. Det handler også om kulturforståelse og å reflektere over muligheter og utfordringer i en bedrift med et stort mangfold. Videre handler det om å ha respekt for ulikheter og bevissthet rundt hvordan den enkelte kan bidra til et godt arbeidsmiljø.