Kveldskurs

Vg3 Industrimalerfaget – Live nettbasert – kveld – vår 23

Informasjon

Har du relevant erfaring fra praksis og ønsker å få dokumentert hva du kan? Det er aldri for sent å få papirer på kompetansen din. Teori til fagprøven er første steg på veien.

Vg3 industrimalerfaget handler om å forbehandle og bygge opp korrosjonshindrende og brannbeskyttende belegg på konstruksjoner og materialer. Faget skal sette deg i stand til å vurdere overflater innvendig og utvendig, velge materialer og bruke metoder for å beskytte og vedlikeholde overflater.

Midlene er gitt via Bransjeprogrammet og er beregnet for deg som har yrkestilhørighet til faget. Det er fortløpende opptak hvor arbeidserfaring vil bli prioritert. Nærmere oppstart vil de resterende plassene fylles opp i henhold til «første mann til mølla» prinsippet.

Passer for

Opplæringen retter seg mot voksne som ønsker å utdanne seg til fagarbeider i industrimalerfaget.

Forkunnskaper

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel at du har 2-3 års erfaring fra yrket. Språknivået ditt bør være på B1 (CEFR) eller høyere.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Det er det fylkeskommunale Fagopplæringskontoret som godkjenner praksis.

Finansiering

Kurset er gratis.

Eksamen

Privatisteksamen er skriftlig.

Frist for oppmelding til eksamen på våren er 1. februar, og 15. september om høsten.

All oppmelding til eksamen skal skje via din fylkeskommune.

Gjennomføring

Opplæringen gjennomføres i virtuelt klasserom en gang i uken over totalt 30 undervisningsøkter. Du deltar i undervisningen hjemmefra på din egen pc/tablet. Vi benytter læringsplattformen Acampus hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. Det blir også tatt opptak av undervisningen slik at den kan ses i etterkant.

I kurset vil din arbeidserfaring være viktig for å forstå teorien du skal gjennomgå, og vi ønsker at du deler av din erfaring i undervisningen. 
Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen. 

Læringsmål/læreplan

https://www.udir.no/lk20/imf03-02?lang=nob

Innhold

Kjerneelementer i industrimalerfaget:

Forbehandling og påføring
Kjerneelementet forbehandling og påføring handler om å påføre organiske og uorganiske belegg. Videre handler det om å vurdere faktorer som sikrer konstruksjonens levetid og funksjonsevne og velge påføringsmetoder i henhold til dette. Å planlegge og risikovurdere arbeidet i tråd med gitte spesifikasjoner, standarder og toleransekrav er også en del av kjerneelementet.

Materialvalg og bruk av verktøy
Kjerneelementet materialvalg og bruk av verktøy handler om å velge og bruke materialer og verktøy tilpasset konstruksjonens størrelse, eksponeringsmiljø og levetid. Kjerneelementet handler også om å bruke digitale verktøy og roboter i arbeidsprosessene. Å bruke materialer og verktøy i tråd med arbeidsoppdraget og med hensyn til miljøet er også en del av kjerneelementet.

Helse, miljø og sikkerhet
Kjerneelementet helse, miljø og sikkerhet handler om å identifisere og forhindre situasjoner som er en fare for liv og helse i behandling av overflater på konstruksjoner og i bygg. Kjerneelementet innebærer å risikovurdere arbeidet i samsvar med gjeldende regelverk og gjennomføre sikker jobb-analyse. Videre handler det om å bruke utstyr og maskiner i henhold til gjeldende regelverk og å arbeide i samsvar med gjeldende system og tiltaksplan for helse, miljø og sikkerhet. Kollegialt samarbeid om bærekraftige og miljøvennlige løsninger er også en del av kjerneelementet.