Kveldskurs

Vg3 Industrirørleggerfaget – Live nettbasert – kveld – vår 23

Informasjon

Har du relevant erfaring fra praksis og ønsker å få dokumentert hva du kan? Det er aldri for sent å få papirer på kompetansen din. Teori til fagprøven er første steg på veien.

Vg3 industrirørleggerfaget handler om å produsere og montere, vedlikeholde og teste røranlegg og rørinstallasjoner til industrien på land og til havs. Faget skal gi lærlingene kompetanse om bearbeiding av rør, produktkvaliteter og automatiserte produksjonsmetoder. Faget handler om å levere produkter med høy kvalitet til et nasjonalt og internasjonalt eksportmarked. 

Midlene er gitt via Bransjeprogrammet og er beregnet for deg som har yrkestilhørighet til faget. Det er fortløpende opptak hvor arbeidserfaring vil bli prioritert. Nærmere oppstart vil de resterende plassene fylles opp i henhold til «første mann til mølla» prinsippet.

Passer for

Opplæringen retter seg mot voksne som ønsker å utdanne seg til fagarbeider i industrirørleggerfaget .

Forkunnskaper

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel at du har 2-3 års erfaring fra yrket. Språknivået ditt bør være på B1 (CEFR) eller høyere.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Det er det fylkeskommunale Fagopplæringskontoret som godkjenner praksis.

Finansiering

Kurset er gratis.

Eksamen

Privatisteksamen er skriftlig.

Frist for oppmelding til eksamen på våren er 1. februar, og 15. september om høsten.

All oppmelding til eksamen skal skje via din fylkeskommune.

Gjennomføring

Opplæringen gjennomføres i virtuelt klasserom en gang i uken over totalt 30 undervisningsøkter. Du deltar i undervisningen hjemmefra på din egen pc/tablet. Vi benytter læringsplattformen Acampus hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. Det blir også tatt opptak av undervisningen slik at den kan ses i etterkant.

I kurset vil din arbeidserfaring være viktig for å forstå teorien du skal gjennomgå, og vi ønsker at du deler av din erfaring i undervisningen. 
Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen. 

Læringsmål/læreplan

https://www.udir.no/lk20/irl03-02

Innhold

Kjerneelementer Industrirørleggerfaget er:

Helse, miljø og sikkerhet

Kjerneelementet helse, miljø og sikkerhet handler om å utvikle og bevare egen helse som arbeidstaker. Det handler også om å bruke verktøy og materialer og å reflektere over kjemiske produkter som kan innebære en risiko. Videre handler det om å bruke verneutstyr og å utføre risikoanalyser i kjente og ukjente omgivelser.

Rør, materiell og håndverk

Kjerneelementet rør, materiell og håndverk handler om å bruke verktøy og maskiner og å bearbeide ulike typer materialer fram til ferdig produkt. Det handler om materialers egenskaper og evne til å tåle ulike påkjenninger. Videre handler det om å sammenføye materialer ved å skru sammen, lodde, sveise og bruke kjemisk liming. Det handler også om å bøye rør, teste, feilsøke og å beregne mål.

Planlegging, produksjon og dokumentasjon

Kjerneelementet planlegging, produksjon og dokumentasjon handler om å produsere og kvalitetssikre produkter. Det handler om å følge tekniske tegninger og rutiner og prosedyrer for arbeidet. Videre handler det om å kvalitetssikre, dokumentere og spore arbeid. Kjerneelementet handler også om å håndtere avfall, evaluere, forbedre og effektivisere produksjoner i industrirørleggerfaget.

Organisasjon og samhandling

Kjerneelementet organisasjon og samhandling handler om å utvikle innsikt i bedriftens organisasjon og hvordan ansatte kan samhandle for å levere de produktene og tjenestene som blir etterspurt. Det handler om å forstå ansvarsfordelingen og de rollene som eksisterer, slik at bedriftens verdikjede blir ivaretatt. Videre handler det om å forstå sin egen rolle og å utvikle positive relasjoner til kolleger og bedriftens kunder.