Kveldskurs

Sjømatproduksjon – Live nettbasert – Kveld – 2023

Har du relevant arbeidserfaring og ønsker å få det dokumentert? Teori til fagprøven i sjømatproduksjon er første steg på veien.

Dette kurset er ment for deg som allerede har erfaring fra faget, og som nå ønsker å ta fagbrev. Med fagbrev i sjømatproduksjon bidrar du til til å fremme matsikkerhet og bærekraftig ressursforvaltning.

Kurset tilbys gratis med midler fra Bransjeprogrammet til mat- og drikkevareindustrien og er beregnet for deg som har yrkestilhørighet til faget. Det er fortløpende opptak hvor arbeidserfaring vil bli prioritert. Nærmere oppstart vil de resterende plassene fylles opp i henhold til «første mann til mølla» prinsippet.

Dette kurset går i digitalt klasserom en kveld i uken fra kl 17-21. Fri i grunnskolens påske- og sommerferie.

Gjennomføring

Opplæringen gjennomføres i digitalt klasserom en gang i uken over totalt 30 undervisningsøkter.
Du deltar i undervisningen hjemmefra på din egen PC/tablet. Vi benytter læringsplattformen Acampus hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis.

Vi følger lærerplan fra kunnskapsløftet LK20.

Forkunnskaper

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel at du har 2-3 års erfaring fra yrket. Språknivået ditt bør være på B1 (CEFR) eller høyere.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Det er det fylkeskommunale fagopplæringskontoret som godkjenner praksis.

Eksamen

Privatisteksamen er skriftlig.

Frist for oppmelding til eksamen på våren er 1. februar, og 15. september om høsten.
All oppmelding til eksamen skal skje via din fylkeskommune.

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

Innhold

Kjerneelementer i sjømatproduksjonsfaget er:

Sjømat, teknologi og ressursutnyttelse

Kjerneelementet sjømat, teknologi og ressursutnyttelse handler om samspillet mellom råvarenes egenskaper, håndlag, produksjonsteknikker og produksjonsmetoder basert på tradisjoner og fagkunnskap. Videre handler det om bruk av teknologi, produktutvikling og kvalitetsvurdering i tråd med tilgang, etterspørsel og verdiskaping. Kjerneelementet handler også om dilemmaer knyttet til råvaretilgang, levendelagring, slakting og ressursutnyttelse av sjømat. Det handler dessuten om bruk og vedlikehold av redskaper, maskiner og utstyr.

Kvalitet og trygg mat

Kjerneelementet kvalitet og trygg mat handler om personlig hygiene, produksjonshygiene og næringsmiddelhygiene. Videre handler det om trygg produksjon og omsetning av sjømat ved å følge virksomhetens kvalitetssystem. Kjerneelementet handler også om lover og forskrifter som regulerer produksjon og omsetning av sjømat.

Bærekraftig produksjon

Kjerneelementet bærekraftig produksjon handler om arbeidsflyt gjennom planlegging, samarbeid og kommunikasjon for å redusere svinn og gi økt lønnsomhet. Videre handler kjerneelementet om best mulig ressursutnyttelse og om hvordan bransjen påvirker miljøet gjennom valg av råvarer og emballasje. Dessuten handler bærekraftig produksjon om avfallshandtering, resirkulering og forebygging av utslipp til miljøet.

Arbeidsliv og yrkesidentitet

Kjerneelementet arbeidsliv og yrkesidentitet handler om kunnskap om pliktene og rettighetene i arbeidslivet og betydningen av trepartssamarbeidet. Videre handler kjerneelementet om å skape et psykososialt og fysisk arbeidsmiljø som fremmer helse, miljø og sikkerhet. Kjerneelementet handler også om sosial kompetanse og samarbeidsevne, kritisk tenkning og respekt for meningsforskjeller og forståelse av hvordan dette påvirker arbeidsmiljø og produktivitet. Arbeidsliv og yrkesidentitet handler dessuten om virksomhetens mål og historie og om dens tilhørighet i et yrkesfellesskap som fremmer utvikling, likeverd og likestilling.