Kveldskurs

Vg3 Sveisefaget – Live nettbasert – kveld – vår 2023

Informasjon

Har du relevant erfaring fra praksis og ønsker å få dokumentert hva du kan? Det er aldri for sent å få papirer på kompetansen din. Teori til fagprøven er første steg på veien.

Vg3 sveisefaget handler om sammenføying av metalliske materialer ved hjelp av forskjellige sveisemetoder og etterbehandlingsteknikker i mekaniske verksteder og i skips-, olje- og gassindustrien. Faget skal bidra til at du utvikler kunnskap om og kompetanse innenfor robotisering og automatisering av sveiseprosessen.

Midlene er gitt via Bransjeprogrammet og er beregnet for deg som har yrkestilhørighet til faget. Det er fortløpende opptak hvor arbeidserfaring vil bli prioritert. Nærmere oppstart vil de resterende plassene fylles opp i henhold til «første mann til mølla» prinsippet.

Passer for

Opplæringen retter seg mot voksne som ønsker å ta fagbrev i sveiserfaget.

Har du behov for tilrettelegging ta kontakt for rådgivning.

Forkunnskaper

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel om du har minst ett års erfaring fra yrket. Språknivået ditt bør være på B1 (CEFR) eller høyere.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Det er det fylkeskommunale Fagopplæringskontoret som godkjenner praksis.

Finansiering

Du kan søke støtte fra Lånekassen, forutsatt at din totale studiebelastning er tilstrekkelig. Søknaden gjennomfører du selv på Lånekassen ved bruk av MinID eller BankID.

På nettsiden finner du god veiledning og svar på de mest stilte spørsmålene. Her kan du se hvor mye du kan få i lån og stipend.

Fagorganisert?

Dersom du er medlem i en fagforening, vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning.

Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon!

Eksamen

Eksamen er skriftlig.  

Frist for oppmelding til eksamen på våren er 1. februar, og 15. september om høsten.

All oppmelding til eksamen skal skje via din fylkeskommune.

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

Gjennomføring

Opplæringen gjennomføres i virtuelt klasserom en gang i uken over totalt 30 undervisningsøkter. Du deltar i undervisningen hjemmefra på din egen pc/tablet. Vi benytter læringsplattformen Acampus hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. Det blir også tatt opptak av undervisningen slik at den kan ses i etterkant.

I kurset vil din arbeidserfaring være viktig for å forstå teorien du skal gjennomgå, og vi ønsker at du deler av din erfaring i undervisningen. 
Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen. 

Læringsmål/Læreplan

https://www.udir.no/lk20/sve03-02

Innhold

Kjerneelementer i sveisefaget

Helse, miljø og sikkerhet
Kjerneelementet helse, miljø og sikkerhet handler om bruk av verneutstyr, bruk av punktavsug for å beskytte seg selv og andre og bruk av bedriftens sikkerhetssystem under utføring av sammenføyingsoppdrag. Videre handler det om sikring av seg selv og utstyr under utføring av sveising. Det handler også om ergonomi og gode arbeidsstillinger for å ivareta egen helse over lang tid.

Teknologi og digitalisering
Kjerneelementet teknologi og digitalisering handler om bruk av tegninger, verktøy, programmering og digitale applikasjoner for overvåking, feilsøking, optimalisering i produksjon der sveising inngår. Videre handler det om nye løsninger for sveis av ulike materialer og å anvende moderne teknologi i produksjon av varer og tjenester og i drift og vedlikehold.

Egenkontroll, dokumentasjon og produksjon
Kjerneelementet egenkontroll, dokumentasjon og produksjon handler om kontroll før, under og etter sveis, ferdigmelding og sporbarhet. Videre handler det om NDT-metoder og rapporter, ferdigstilling av produkt og dokumentasjon av utført arbeid. Kjerneelementet handler også om hvordan valg av sveisemetoder og sveiserekkefølge påvirker totaløkonomien på jobben. Det handler også om å reflektere over betydningen av egenkontroll av sveiseutstyr underveis for å opprettholde en god produksjon.