Nettbasert

Eksamensforberedende kurs for praksiskandidater – K2 – Live nettbasert

Informasjon

Gratis eksamensforberedende kurs for praksiskandidater som skal ta den teoretiske eksamen – LIVE NETTBASERT TILBUD

Har du lang og allsidig arbeidserfaring i et fag, men ikke fullført til Fag-/svennebrev? Da kan dette kurset være med å få deg på vei mot målet om å formalisert din kompetanse.

Organisering:
Kurset går 2 kvelder i uken, kl. 17:00 – 21:00. Undervisning, veiledning og oppfølging blir via din egen PC i sanntid. Du logger deg inn med brukernavn og passord og møte din klasse og lærer på nett. Du kan sitte hjemme eller hvor enn som helst, det valget er ditt! Du bruker ditt eget fagpensum i arbeidet med eksamensoppgavene.

Krav: Må ha tilgang til bærbar PC med kamera og lyd samt internett. Bør ha headsett for å få best mulig optimal lyd

MÅL for kurset: Gjennomføre og bestå den teoretiske praksiskandidateksamen innen det faget du har arbeidserfaring i slik at du kommer et steg nærmere fag-/svennebrev.

Kurset passer for deg som: Har jobbet 3 – 4 år eller mer, innen ett fagområde uten å bli fagarbeider men som nå ønsker å fullføre og få fagbrev eller svennebrev. Du kan gjerne ha forsøkt å ta eksamen tidligere uten helt å kommet i mål, vi hjelper deg i gang igjen. Denne gangen skal du klare å komme et steg nærmere!

Når er eksamen? Oppmelding til eksamen vil være henholdsvis innen 01. februar – 22. Vi veileder deg med oppmeldingen. 

Hva er med i kurset? Kurset er gratis og inkluderer undervisningen og eksamensavgiften. Dersom du ønsker å ta den praktiske fagprøven i 2022 så dekker det også prøveavgiften for den. Du må selv melde deg opp og legge ut for prøveavgiften, og så får en refusjon av summen etterpå. Behov for faglitteratur vil den enkelte dekke selv.

Kursinnhold: Felles opplæring med følgende tema:

 • Oppstart
  • Forventningsavklaring – hva forventer deltakerne og hva forventer vi
  • Oppmøte – fravær – melde fra
  • Arbeidskrav – klargjøring av hva som forventes i forhold til for- og etterarbeid av den enkelte
   • Oppgaveløsninger utfra tema i undervisning
   • Lese relevant fagstoff i forkant av undervisning
   • Gjøre undersøkelser på nett som er relevant i forhold til tema
  • Kartlegginger ved behov
   • Digitale ferdigheter
   • Norsk skriftlig, muntlig og leseforståelse
 • Studieteknikk
  • Læren om å lære
   • Læringsstrategier
   • Hvordan lærer jeg best?
  • Konkretisering av kompetansemål fra læreplan i ditt fag. Hva er et kompetansemål og hvordan bruke dette i læringsarbeidet for å knytte praksis opp mot teorien.
    
 • Faglig innhold
  • Gjennomgang og løse eksamensoppgaver med fokus på mestring
   • Hvordan lese og forstå en eksamensoppgave
   • Bevisstgjøring av forskjellen på tale og skriftspråk
   • Bruk av faglige begrunnelser knyttet opp mot praksis og teori
   • Bruk av faglige ord og uttrykk i oppgaveløsningen
   • Oppbygging av eksamensbesvarelsen, innledning, hoveddel og avslutning. Hva bør de forskjellige delene inneholde?
   • Hvordan starte på oppgaveløsningen?
  • Individuell vurdering av to eksamensoppgaver med skriftlig/muntlig tilbakemelding fra lærer
  • Tema som arbeidslivskunnskap, HMS, ergonomi m.m.
   • generelle tema som oppgavene ikke nødvendigvis etterspør, men som det likevel forventes å ta med i oppgaveløsningen.
   • Variasjon i generelle tema utfra sluttkompetansen man skal ha. Tilpasses fagene.
  • Eksamensforberedelser
   • Hjelpemidler til eksamen
   • Bruk av egen PC
   • Hva møter deg eksamensdagen
     
  • Hvordan gjennomføres din praktisk fagprøve?
   • Hva forventes – hvordan foregår den?
   • Planlegging, gjennomføring og evaluering
    • Hva er et planleggingsskjema og hvordan bruke det

Er du klar til å sette i gang? Ta kontakt med oss – da har du tatt første steget mot å nå drømmen om et fag-/svennebrev!