AOF Vestlandet – Agder

Hovedkontor Haugesund

Haraldsgt. 190 5525 Haugesund

Avdelingskontor Bergen

Strandgaten 197 5004 Bergen

Avdelingskontor Kristiansand

Kjøita 21 4630 Kristiansand S

Følg oss

Nettbasert

Forberedelse til norskprøven B1 skriftlig (1) – Nettbasert – Kveldstid

Informasjon

På oppdrag for integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) kan vi tilby 80 timer gratis norskopplæring gjennom klippekortordningen. Opplæringen foregår 1-2 dager i uken på nett og er organisert med 50 timer undervisning felles og 30 timer veiledning i skriving.

OBS: dersom du allerede har deltatt på et kurs i klippekortordningen kan du ikke melde deg på dette kurset.

Målgruppe

Dette kurset passer for deg som har dokumentert A2-nivå skrifltig og har som mål å bestå norskprøven B1 – nivå skriftlig. Dette kurset inneholder mye skriving og er spesielt for deg som ikke har bestått B1 skriftlig.

Opptakskriterier

Du kan ikke ha rett til kommunal norskopplæring eller delta på/ha deltatt på et kurs i kompetanseplussprogrammet. Du må ha egen PC for å delta på digital undervisning.

Anbefalte forkunnskaper

Vi anbefaler at deltakerne som velger dette kurset har minimum A2-nivå både skriftlig og muntlig. Det er spesielt viktig at du har PC med tastatur og skriveprogram og ikke bruker ipad/nettbrett i undervisningen.

Hovedområder

  • Forberedelser til norskprøven
  • Grammatikk
  • Skrivetrening
  • Lesetrening/leseforståelse
  • Argumenterende tekst

Dette kurset hjelper deltakerne til å bedre sine språkferdigheter og nå B1-nivå.

OBS: kurset inkluderer ikke prøveavgift for norskprøven, den enkelte deltaker kan selv velge å melde seg opp og avlegge norskprøven på et godkjent prøvested i sin kommune. Vi vil veilede deltakere i oppmeldingen etter behov.