AOF Vestlandet – Agder

Hovedkontor Haugesund

Haraldsgt. 190 5525 Haugesund

Avdelingskontor Bergen

Strandgaten 197 5004 Bergen

Avdelingskontor Kristiansand

Kjøita 21 4630 Kristiansand S

Følg oss

Nettbasert

Norsk B2 skriftlig – nettbasert – kveldstid (1)

Informasjon

På oppdrag for integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) kan vi tilby 80 timer gratis norskopplæring gjennom klippekortordningen. Opplæringen foregår 1-2 dager i uken på nett og er organisert med 50 timer undervisning felles og 30 timer veiledning i skriving.

OBS! Dersom du allerede har deltatt på et kurs i klippekortordningen kan du ikke melde deg på dette kurset.

Målgruppe

Dette kurset passer for deg som har dokumentert B1-nivå både skriftlig og muntlig og har som mål å bestå norskprøven B2-nivå.

Opptakskriterier

Du kan ikke ha rett til kommunal norskopplæring eller delta på/ha deltatt på et kurs i kompetanseplussprogrammet. Du må ha egen PC for å delta på digital undervisning.

Anbefalte forkunnskaper

Vi anbefaler at deltakerne som velger dette kurset har minimum B1-nivå.

Hovedområder

  • Eksamensskriving/oppgave skriving
  • Ordforrådstrening
  • Studieteknikk
  • Skriveteknikk

OBS! Kurset inkluderer ikke prøveavgift for norskprøven, den enkelte deltaker kan selv velge å melde seg opp og avlegge norskprøven på et godkjent prøvested i sin kommune. Vi vil veilede deltakere i oppmeldingen etter behov.