AOF Vestlandet – Agder

Hovedkontor Haugesund

Haraldsgt. 190 5525 Haugesund

Avdelingskontor Bergen

Strandgaten 197 5004 Bergen

Avdelingskontor Kristiansand

Kjøita 21 4630 Kristiansand S

Følg oss

Nettbasert

Norsk B2-nivå – Nettbasert – Dagtid

Informasjon

På oppdrag for integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) kan vi tilby 80 timer gratis norskopplæring. Opplæringen foregår 1-2 dager i uken på kveldstid på den digitale plattformen acampus.

Målgruppe

Dette tilbudet er rettet mot voksne innvandrere som har som mål å ta høyere utdanning i Norge eller som ønsker å utøve i yrket fra sitt hjemland som de har utdanning i fra før. Andre aktuelle kan være deltakere som trenger økt kompetanse i norsk på høyere nivå for å få nye muligheter i eksisterende arbeid eller på arbeidsmarkedet.

Opptakskriterier

Du kan ikke ha rett til kommunal norskopplæring eller delta på/ha deltatt på et kurs i kompetanseplussprogrammet. Du må ha egen PC for å delta på digital undervisning.

Anbefalte forkunnskaper

Vi anbefaler at deltakerne som velger dette kurset har minimum B1-nivå. Deltakere bør minimum ha fullført videregående nivå i hjemlandet eller i Norge.

Hovedområder

  • Kritisk tenkning i skolesituasjonen
  • Argumenterende tekster
  • Grammatikk og ordforråd
  • Akademisk skriving og tekstkomposisjon

Dette kurset hjelper deltakerne til å bedre sine språkferdigheter som de har behov for når de skal studere på høyere nivå i Norge.