AOF Vestlandet – Agder

Hovedkontor Haugesund

Haraldsgt. 190 5525 Haugesund

Avdelingskontor Bergen

Strandgaten 197 5004 Bergen

Avdelingskontor Kristiansand

Kjøita 21 4630 Kristiansand S

Følg oss

Vestland

Arbeidslivsnorsk – Bergen (1) – Kveldstid

Informasjon

På oppdrag for integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) kan vi tilby 80 timer gratis norskopplæring. Opplæringen foregår 1-2 dager i uken på kveldstid i AOF Vestlandet – Agder sine lokaler i Bergen. Dersom koronasituasjonen skulle kreve det kan undervisningen bli flyttet over til en digital arena.

Målgruppe

Målgruppen er voksne innvandrere som ikke har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å delta på fagopplæring og som jobber ufaglært eller er arbeidsledig. Kurset er spesielt tilpasset deltakere med for lave språkferdigheter til å starte eller fullføre praksiskandidateksamen i sitt fagfelt.

Opptakskriterier

Du kan ikke ha rett til kommunal norskopplæring eller delta på/ha deltatt på et kurs i kompetanseplussprogrammet. Du bør ha egen PC.

Anbefalte forkunnskaper

Vi anbefaler at deltakerne som velger dette kurset har minimum A2-nivå.

Hovedområder

  • Eksamensskriving/oppgave skriving
  • Ordforrådstrening
  • Studieteknikk
  • Skriveteknikk

Dette kurset hjelper deltakerne til å bedre sine språkferdigheter og forberede deltakerne på kravene som stilles til å fullføre utdanning på videregående nivå.