Dagtid

Ingeniørpakken inkl. forkurs – Live nettbasert – Dag – 2023/24

Har du relevant arbeidserfaring innen olje- og gass næringen og drømmer om å bli ingeniør? Da er ingeniørpakken for deg!

Programpakken oppfyller fagkombinasjonene ARKN, HING, ING4R2, ORTO og SIVING. Dette programmet er spesielt tilpasset for deg som søker ingeniørstudier eller andre studier som krever denne fagkombinasjonen. 

Dette kurset er et 306-timers kurs som tilbys gratis med midler fra Bransjeprogrammet for deg som har erfaring eller jobber innenfor olje og gass. Enten du er i jobb i bransjen, er helt / delvis permittert eller arbeidsledig.

Opplæringen foregår 2-3 dager i uken. Ukedager og tidspunkt for undervisning kommer vi tilbake til når kurset starter.

Fagene som inngår i dette programmet er: 

Forkurs på 16 timer:
På forkurset undervises det i teoretisk matematikk fra 1T og 2T, som mange ikke har fra før. Denne matematikken danner grunnlaget for R-matematikken.

Ingeniørpakken:
Fysikk 1
Matematikk R1
Matematikk R2

Gjennomføring

Opplæringen vil skje via videoundervisningsprogrammet Teams/BBB som er integrert i vår digitale læringsplattform Acampus. Her vil du også finne undervisningsmateriell og kunne kommunisere med lærer. Pensum blir dekket inntil kr 1000,-, resterende beløp må deltaker dekke selv.

Undervisningsøktene vil inneholde varierte læringsformer som lærerstyrt undervisning i plenum og gruppeaktiviteter. Tilbudet er tilrettelagt for deltakere som går i tilnærmet full jobb. Vi har tilrettelagt undervisningen slik at alt materiell legges ut i læringsportalen i forkant og at det gjøres opptak av hver undervisningsøkt. 

Opptakskriterier

Generell studiekompetanse med 1T/1MX matematikk
eller Generell studiekompetanse med 1P+2P/2PY/1MY + Forkurs Matematikk R1 og Fysikk 1 som er innlemmet i dette tilbudet. Sistnevnte trenger en ikke å ta om en har det fra før.