AOF Vestlandet – Agder

Hovedkontor Haugesund

Haraldsgt. 190 5525 Haugesund

Avdelingskontor Bergen

Strandgaten 197 5004 Bergen

Avdelingskontor Kristiansand

Kjøita 21 4630 Kristiansand S

Følg oss

Kveldstid

BP – Vg3 Reiselivsfaget – live nettbasert – kveld – 2022

Med midler fra Bransjeprogrammet Reiseliv tilbys GRATIS teori til fagbrev i reiselivsfaget. Et fagbrev er en solid utdanning!

Ønsker du en fremtid innen reiselivsbransjen vil du nå lengre med et fagbrev enn som ufaglært medarbeider. Et fagbrev gir deg muligheter til å utvikle din kompetanse videre dersom du ønsker det på et senere tidspunkt.

Denne våren tilbyr vi teori til fagprøven i Vg3 Reiselivsfaget GRATIS!

Opplæringen er beregnet for deg som jobber i bransjen eller er helt/delvis permittert og arbeidsledige med et ønske om å komme inn i bransjen.

Ved påmelding mottar du en spørreundersøkelse om bransjetilhørighet og arbeidsmarkedsstatus, som du må svare på innen en gitt frist.

Kurset dekker eksamensavgiften og litteratur mot kvittering. Hvis du har minst 2 års relevant praksis dekkes også oppmeldingsavgiften til fagprøven.

Opplæringen foregår en kveld i uken, du kan velge mellom tirsdager og torsdager.

Faglig innhold i kurset:

  • service- og vertskapsrollen
  • salg og markedsføring
  • drift

I tillegg vil det være studieteknikk, eksamenstrening og en prøveeksamen med vurdering og tilbakemelding fra lærer.
Kort orientering om praktisk fagprøve og veien dit.


Målgruppe
Ufaglærte ansatte og andre med et ønske om en jobb innen reiselivsbransjen.

Opptakskriterier
Fullført grunnskole eller tilsvarende.

Anbefalte forkunnskaper
Minst 2 års relevant arbeidserfaring i faget, ved oppstart. Videre anbefaler vi at du har norskkunnskaper tilsvarende nivå A2 muntlig og skriftlig.

Gjennomføring
Opplæringen vil skje via vår digitale læringsplattform Acampus. Her vil du også finne undervisningsmateriell og kunne kommunisere med lærer. 

Undervisningsøktene vil inneholde varierte læringsaktiviteter som lærerstyrt undervisning og gruppeaktiviteter.