AOF Vestlandet – Agder

Hovedkontor Haugesund

Haraldsgt. 190 5525 Haugesund

Avdelingskontor Bergen

Strandgaten 197 5004 Bergen

Avdelingskontor Kristiansand

Kjøita 21 4630 Kristiansand S

Følg oss

Kveldstid

BP – Vg3 Renholdsoperatørfaget – Live nettbasert – Kveld – 2022

Informasjon

Vg3 Renholdsoperatørfaget


Et fagbrev er en solid utdanning! Vi tilbyr teori til fagbrev i renholdsoperatørfaget.

Ønsker du en fremtid innen renholds-bransjen vil du nå lengre med et fagbrev enn som ufaglært medarbeider. Et fagbrev gir deg muligheter til å utvikle din kompetanse videre dersom du ønsker det på et senere tidspunkt.

Denne høsten tilbyr vi teori til fagprøven i Vg3 Renholdsoperatørfaget gratis!

Midlene er gitt via Bransjeprogrammet og er beregnet for deg som har tilknytning til renholds-bransjen. Enten du er i jobb i bransjen, er helt / delvis permittert eller arbeidsledig.

Ved påmelding mottar du en spørreundersøkelse om bransjetilhørighet og arbeidsmarkedsstatus, som du må svare på innen en gitt frist.

Kurset dekker eksamensavgiften, litteratur og oppmeldingsavgift til fagprøven til de med 2 års arbeidserfaring innen bransjen.  

Opplæringen foregår en kveld i uken. Ukedag og tidspunkt for undervisning kommer vi tilbake til når kurset starter.


Faglig innhold i kurset:

  • Planlegging
  • Renhold
  • Bransjelære
  • I tillegg vil det være studieteknikk, eksamenstrening og en prøve eksamen med vurdering og tilbakemelding fra lærer
  • Kort orientering om praktisk fagprøve og veien dit


Målgruppe
Ufaglærte og arbeidstakere med fagbrev fra andre yrker, med jobb innen renholdsoperatørfaget.

Opptakskriterier
Fullført grunnskole eller tilsvarende.

Anbefalte forkunnskaper
Vi anbefaler at deltakerne har minst 2 års relevant arbeidserfaring i faget, ved oppstart. Videre er det å anbefale at deltakerne har norskkunnskaper tilsvarende nivå A2 muntlig og skriftlig.

Gjennomføring
Opplæringen vil skje via videoundervisningsprogrammet BBB som er integrert i vår digitale læringsplattform Acampus. Her vil du også finne undervisningsmateriell og kunne kommunisere med lærer.  

Undervisningsøktene vil inneholde varierte læringsformer som lærerstyrt undervisning i plenum og gruppeaktiviteter.