AOF Vestlandet – Agder

Hovedkontor Haugesund

Haraldsgt. 190 5525 Haugesund

Avdelingskontor Bergen

Strandgaten 197 5004 Bergen

Avdelingskontor Kristiansand

Kjøita 21 4630 Kristiansand S

Følg oss

Dagskurs

BP – Digital kompetanse for handels- og servicenæringen – Live nettbasert – dag – 2022

Jobber du som medarbeider innen reiseliv og ønsker å heve din digitale kompetanse innen faget? Da anbefaler vi at du melder deg på dette kurset!  

Grunnleggende digital kompetanse tilpasset handels- og servicenæringen:

Dette kurset tilbys gratis med midler fra Bransjeprogrammet for deg som jobber innenfor handels- og servicenæringen. Det gjelder også for deg som jobber eller er helt / delvis permittert eller arbeidsledig. Ved påmelding mottar du en spørreundersøkelse om bransjetilhørighet og arbeidsmarkedsstatus, som du må svare på innen en gitt frist.

Opplæringen foregår en dag i uken. Ukedag og tidspunkt for undervisning kommer vi tilbake til når kurset starter.


Faglig innhold i kurset:

  • Hente inn, håndtere, produsere, videreformidle og lagre informasjon
  • Bruke digitale verktøy til profilering, distribusjon og salg på internett


Målgruppe
Alle ansatte tilknyttet handels- og servicenæringen, herunder bransjer innen overnatting og servering, yrker innen luftfart, turoperatører og reisebyråer, uavhengig av utdanningsbakgrunn.


Opptakskriterier
Må være tilknyttet handels- og servicenæringen, men kan være permittert eller arbeidsledig, samt ha et ønske om å øke den digitale kompetansen innen fagfeltet.


Anbefalte forkunnskaper
Vi anbefaler at deltakerne som velger dette kurset har minimum A1-nivå og har minst 2 års relevant arbeidserfaring fra virksomheten.


Gjennomføring
Opplæringen vil skje via videoundervisningsprogrammet BBB som er integrert i vår digitale læringsplattform Acampus. Her vil du også finne undervisningsmateriell og kunne kommunisere med lærer. 

Undervisningen består av gjennomgang av digitalt fagstoff. Det vil også bli individuelt arbeid med konkrete oppgaver basert på den enkeltes deltakers bedrift, samt gruppearbeid og presentasjoner for klassen med tilbakemelding og tips.