AOF Vestlandet – Agder

Hovedkontor Haugesund

Haraldsgt. 190 5525 Haugesund

Avdelingskontor Bergen

Strandgaten 197 5004 Bergen

Avdelingskontor Kristiansand

Kjøita 21 4630 Kristiansand S

Følg oss

Dagskurs

BP – Engelsk fagspråk for reiselivsnæringen – Live nettbasert – dag – 2022

Jobber du som medarbeider i reiseliv og ønsker å heve engelskkunnskapene dine i faget? Da anbefaler vi at du melder deg på dette kurset!

Engelsk fagspråk for reiselivsnæringen:

Dette kurset tilbys gratis med midler fra Bransjeprogrammet for deg som jobber innenfor reiselivsbransjen. Det gjelder også for deg som jobber eller er helt / delvis permittert eller arbeidsledig. Ved påmelding mottar du en spørreundersøkelse om bransjetilhørighet og arbeidsmarkedsstatus, som du må svare på innen en gitt frist.

Opplæringen foregår en dag i uken. Ukedag og tidspunkt for undervisning kommer vi tilbake til når kurset starter.


Faglig innhold i kurset:

  • Relevante ord og uttrykk
  • Dialog for bransjen, herunder områder som dekker markedsføring og salg av eget produkt, dialog med samarbeidspartnere, henvendelser fra kunder og gjester og høflighetsfraser innen kundeservice, formidling av kultur og historie, redegjøre for egen arbeidsplass i bedriften og kommunisere hvordan en vektlegger bærekraftig utvikling.


Målgruppe
Alle ansatte tilknyttet reiselivsnæringen, herunder bransjer innen overnatting og servering, yrker innen luftfart, turoperatører og reisebyråer, uavhengig av utdanningsbakgrunn.


Opptakskriterier
Tilknyttet reiselivsnæringen, men kan være permittert eller arbeidsledig, samt ha et ønske om å øke sine engelskkunnskaper innen fagfeltet.


Anbefalte forkunnskaper
Vi anbefaler at deltakerne som velger dette kurset har minimum A1-nivå og har minst 2 års relevant arbeidserfaring fra virksomheten.


Gjennomføring
Opplæringen vil skje via videoundervisningsprogrammet BBB som er integrert i vår digitale læringsplattform Acampus. Her vil du også finne undervisningsmateriell og kunne kommunisere med lærer. 

Undervisningen består av gjennomgang av digitalt fagstoff. Det vil også bli individuelt arbeid med konkrete oppgaver basert på den enkeltes deltakers bedrift, samt gruppearbeid og presentasjoner for klassen med tilbakemelding og tips.