Dagskurs

Digital kompetanse for handels- og servicenæringen – Live nettbasert – Dag – høst 22

Informasjon

Har du relevant erfaring fra praksis og ønsker å få dokumentert hva du kan? Det er aldri for sent å få papirer på kompetansen din. Ett yrkesrettet kurs er et steg på veien videre.

Jobber du som medarbeider innen reiseliv og ønsker å heve din digitale kompetanse innen faget? Da anbefaler vi at du melder deg på dette kurset!  

Dette kurset tilbys gratis med midler fra Bransjeprogrammet for deg som har erfaring eller jobber innenfor bransjen. Det gjelder også for deg som er helt / delvis permittert eller arbeidsledig. Det er fortløpende opptak hvor tilhørighet til fagområdet blir prioritert. Nærmere oppstart vil de resterende plassene fylles opp i henhold til «første mann til mølla» prinsippet.

Opplæringen foregår en dag i uken. Ukedag og tidspunkt for undervisning kommer vi tilbake til når kurset starter.

Passer for

Har du relevant erfaring fra praksis og ønsker å få dokumentert hva du kan? Det er aldri for sent å få papirer på kompetansen din. Ett yrkesrettet kurs er et steg på veien videre.

Jobber du som medarbeider innen reiseliv og ønsker å heve din digitale kompetanse innen faget? Da anbefaler vi at du melder deg på dette kurset!  

Dette kurset tilbys gratis med midler fra Bransjeprogrammet for deg som har erfaring eller jobber innenfor bransjen. Det gjelder også for deg som er helt / delvis permittert eller arbeidsledig. Det er fortløpende opptak hvor tilhørighet til fagområdet blir prioritert. Nærmere oppstart vil de resterende plassene fylles opp i henhold til «første mann til mølla» prinsippet.

Opplæringen foregår en dag i uken. Ukedag og tidspunkt for undervisning kommer vi tilbake til når kurset starter.

Forkunnskaper

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel om du erfaring fra yrket. Språknivået ditt bør være på B1 (CEFR) eller høyere.

Det vil bli prioritert opptak på de som har tilhørighet til bransjen.

Finansiering

Kurset er gratis.

Eksamen

Det er ingen eksamen, men det blir utstedt et kursbevis til de med 75% fremmøte og mer.   

Gjennomføring

Undervisningen gjennomføres i et virtuelt klasserom via egen PC med lærer til stede, slik at du kan følge undervisningen hjemmefra. Du får tilsendt tilgang til klasserommet i god tid før undervisningen starter.

Innhold

  • Hente inn, håndtere, produsere, videreformidle og lagre informasjon
  • Bruke digitale verktøy til profilering, distribusjon og salg på internett