Kveldskurs

Norsk for kokkefaget – live nettbasert – kveld – høst 2022

Informasjon

Har du relevant erfaring fra praksis og ønsker å få dokumentert hva du kan? Det er aldri for sent å få papirer på kompetansen din. Ett yrkesrettet kurs er et steg på veien videre.

Jobber du innen kokkebransjen og har et behov og ønske om å heve din kompetanse i yrkesnorsk? Da bør du melde deg på dette kurset!

Dette kurset tilbys gratis med midler fra Bransjeprogrammet for deg som har erfaring eller jobber innenfor fagområdet/bransjen. Det gjelder også for deg som er helt / delvis permittert eller arbeidsledig.

Det er fortløpende opptak hvor tilhørighet til fagområdet blir prioritert. Nærmere oppstart vil de resterende plassene fylles opp i henhold til «første mann til mølla» prinsippet.

Opplæringen foregår en dag i uken på dagtid.

Passer for

Opplæringen retter seg mot voksne som ønsker å forbedre kunnskapene innenfor bransjen.

Forkunnskaper

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel om du erfaring fra yrket. Språknivået ditt bør være på B1 (CEFR) eller høyere.

Det vil bli prioritert opptak på de som har tilhørighet til bransjen.

Finansiering

Kurset er gratis.

Eksamen

Det er ingen eksamen, men det blir utstedt et kursbevis til de med 75% fremmøte og mer.

Gjennomføring

Undervisningen gjennomføres i et virtuelt klasserom via egen PC med lærer til stede, slik at du kan følge undervisningen hjemmefra. Du får tilsendt tilgang til klasserommet i god tid før undervisningen starter.

Innhold

  • Norskopplæring innen områdene for råvarer og produksjon, meny, samt hygiene og kvalitetsstyring
  • Grunnleggende ferdigheter i faget, som sikrer trening innen både skriving, lesing, muntlig uttale og lytting/forståelse innen fagfeltet