Gratis kurs

Yrkesrettede norskkurs

Yrkesnorsk

Disse kursene tilbys gratis med midler fra Bransjeprogrammet for deg som jobber innenfor et bestemt yrke der vi tilbyr denne type kurs. Det gjelder også for deg som jobber eller er helt / delvis permittert eller arbeidsledig. Ved påmelding mottar du en spørreundersøkelse om bransjetilhørighet og arbeidsmarkedsstatus, som du må svare på innen en gitt frist.

Opplæringen foregår en dag i uken. Ukedag og tidspunkt for undervisning kommer vi tilbake til når kurset starter.


Faglig innhold i kurset:

  • Norskopplæring innen fagområdet du jobber med.
  • Grunnleggende ferdigheter i faget, som sikrer trening innen både skriving, lesing, muntlig uttale og lytting/forståelse innen fagfeltet