Kveldskurs

Norsk for kokkfaget – Live nettbasert – Kveld – Torsdag – Høst 2023

Har du relevant erfaring fra praksis og ønsker å få dokumentert hva du kan? Ett yrkesrettet kurs er et steg på veien videre.

Jobber du innen kokkbransjen og har et behov og ønske om å heve din kompetanse i yrkesnorsk? Da bør du melde deg på dette kurset!

Dette kurset tilbys gratis med midler fra Bransjeprogrammet til reiselivsbransjen for deg som har erfaring eller jobber innenfor bransjen. Det gjelder også for deg som er helt / delvis permittert eller arbeidsledig.

Det er fortløpende opptak hvor tilhørighet til fagområdet blir prioritert. Nærmere oppstart vil de resterende plassene fylles opp i henhold til «første mann til mølla» prinsippet.

Opplæringen foregår en dag i uken på kveldstid.

Gjennomføring

Opplæringen vil skje via nettundervisning som er integrert i vår digitale læringsplattform. Her vil du også finne undervisningsmateriell og kunne kommunisere med lærer. 

Undervisningen består av gjennomgang av digitalt fagstoff. Det vil også bli individuelt arbeid med konkrete oppgaver basert på den enkeltes deltakers bedrift, samt gruppearbeid og presentasjoner for klassen med tilbakemelding og tips.

Forkunnskaper

Vi anbefaler at deltakerne som velger dette kurset har minimum A1/A2-nivå og har minst 2 års relevant arbeidserfaring fra virksomheten. Du må ha tilgang til PC med mikrofon og kamera

Innhold

  • Norskopplæring innen områdene for råvarer og produksjon, meny, samt hygiene og kvalitetsstyring
  • Grunnleggende ferdigheter i faget, som sikrer trening innen både skriving, lesing, muntlig uttale og lytting/forståelse innen fagfeltet

Kursbevis

Det er ingen eksamen, men det blir utstedt et kursbevis til de med 75% fremmøte og mer.