Kveldskurs

Engelsk for luftfarten – Live nettbaser – Kveld – 2023

Har du relevant arbeidserfaring og ønsker å få det dokumentert Ett yrkesrettet kurs er et steg videre på veien.

Jobber du innen luftfart og ønsker å heve engelskkunnskapene dine i faget? Da er dette kurset for deg!
Kurset tilbys gratis med midler fra Bransjeprogrammet til luftfarten for deg som har erfaring eller jobber innenfor luftfart. Det gjelder også for deg som er helt / delvis permittert eller arbeidsledig.

Engelsk fagspråk for luftfart er laget for å forberede deg på de språkkunnskaper som er nødvendige for å utføre arbeidsoppgaver hvor arbeidsspråk er engelsk.

Ønsker du å ta kurset på dagtid? Trykk her!

Gjennomføring

Opplæringen vil skje via nettundervisning som er integrert i vår digitale læringsplattform. Her vil du også finne undervisningsmateriell og kunne kommunisere med lærer. 

Undervisningen består av gjennomgang av digitalt fagstoff. Det vil også bli individuelt arbeid med konkrete oppgaver basert på den enkeltes deltakers bedrift, samt gruppearbeid og presentasjoner for klassen med tilbakemelding og tips.

Forkunnskaper

Norsk språkferdigheter på nivå A2/B1. Det anbefales at du har en grunnleggende forståelse av engelskspråket og selv snakker engelsk på et begynnernivå .

Innhold

  • Relevante ord og faguttrykk brukt i luftfarten
  • Kommunikasjonstrening gjennom praksisnære arbeidssituasjoner i bransjen

Kursbevis

Det er ingen eksamen, men det blir utstedt kursbevis til de med minimum 75% fremmøte.