Dagkurs

Digital kompetanse for luftfarten – Live nettbasert – Dag – Høst 2023

Har du relevant arbeidserfaring og ønsker å få det dokumentert? Ett yrkesrettet kurs er et steg videre på veien.

Jobber du som medarbeider innen luftfart og ønsker å heve din digitale kompetanse innen faget? Da anbefaler vi at du melder deg på dette kurset!  Kurset tilbys gratis med midler fra Bransjeprogrammet til luftfarten for deg som har erfaring eller jobber innenfor luftfart. Det gjelder også for deg som er helt / delvis permittert eller arbeidsledig.

.


Gjennomføring

Opplæringen vil skje via nettundervisning som er integrert i vår digitale læringsplattform. Her vil du også finne undervisningsmateriell og kunne kommunisere med lærer. 

Undervisningen består av gjennomgang av digitalt fagstoff. Det vil også bli individuelt arbeid med konkrete oppgaver basert på den enkeltes deltakers bedrift, samt gruppearbeid og presentasjoner for klassen med tilbakemelding og tips.

Forkunnskaper

Vi anbefaler at deltakerne som velger dette kurset har minimum A1-nivå og har minst 2 års relevant arbeidserfaring fra virksomheten.

Innhold

  • Grunnleggende digitale ferdigheter som innhenting, håndtering, produsering, videreformidle og lagre informasjon
  • Bruk av Microsoft Teams, Outlook og Internett
  • Office-pakken fra Microsoft, MS Word, PowerPoint og Excel

Kursbevis

Det er ingen eksamen, men det blir utstedt kursbevis til de med minimum 75% fremmøte.