Kveldskurs

Digital kompetanse for reiselivs- og servicenæringen- Live nettbasert – Kveld – 2023

Jobber du som medarbeider innen reiseliv og ønsker å heve din digitale kompetanse innen faget? Da anbefaler vi at du melder deg på dette kurset!  

Grunnleggende digital kompetanse tilpasset reiselivsnæringen.

Dette kurset tilbys gratis med midler fra Bransjeprogrammet for deg som jobber innenfor reiselivsnæringen. Det gjelder også for deg som jobber eller er helt / delvis permittert eller arbeidsledig.
Det er fortløpende opptak hvor tilhørighet til fagområdet blir prioritert. Nærmere oppstart vil de resterende plassene fylles opp i henhold til «første mann til mølla» prinsippet.

Ukedag og tidspunkt for undervisning kommer vi tilbake til når kurset starter.


Gjennomføring

Undervisningen gjennomføres i et digitalt klasserom via egen PC med lærer til stede, slik at du kan følge undervisningen hjemmefra. Du får tilsendt tilgang til klasserommet i god tid før undervisningen starter.


Forkunnskaper


Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel om du erfaring fra yrket. Språknivået ditt bør være på B1 (CEFR) eller høyere.

Det vil bli prioritert opptak på de som har tilhørighet til bransjen.

Innhold

  • Hente inn, håndtere, produsere, videreformidle og lagre informasjon
  • Bruke digitale verktøy til profilering, distribusjon og salg på internett

Kursbevis

Det er ingen eksamen, men det blir utstedt kursbevis til de med minimum 75% fremmøte.