AOF Vestlandet – Agder

Hovedkontor Haugesund

Haraldsgt. 190 5525 Haugesund

Avdelingskontor Bergen

Strandgaten 197 5004 Bergen

Avdelingskontor Kristiansand

Kjøita 21 4630 Kristiansand S

Følg oss

Kveldskurs

Digital kompetanse for avfalls- og gjenvinningsbransjen – Live nettbasert – Kveld – Høst 2023

Har du relevant arbeidserfaring fra Avfalls- og gjenvinningsbransjen og ønsker økt kompetanse innen digitale ferdigheter?

Jobber du som medarbeider innen avfalls- og gjenvinningsbransjen og ønsker å heve din digitale kompetanse innen faget? Da anbefaler vi at du melder deg på dette kurset!  
Kurset tilbys gratis med midler fra Bransjeprogrammet for deg som har erfaring eller jobber innenfor avfalls- og gjenvinningsbransjen. Det gjelder også for deg som er helt / delvis permittert eller arbeidsledig.

Gjennomføring

Undervisningen gjennomføres i et virtuelt klasserom via egen PC med lærer til stede i sanntid, slik at du kan følge undervisningen hjemmefra. Du får tilsendt tilgang til klasserommet i god tid før undervisningen starter. 

Forkunnskaper

Vi anbefaler at deltakerne som velger dette kurset har minimum A1-nivå og har minst 2 års relevant arbeidserfaring fra virksomheten, du må også ha tilgang på PC med kamera og mikrofon.

Innhold

Digitale ferdigheter innebærer at en forholder seg aktivt til digital informasjon og kan bruke informasjonen i nye sammenhenger og situasjoner. Digitale verktøy og tjenester er kjent og blir benyttet. Har en økt bevissthet i forhold til nettvett og digital dømmekraft.

Temaer i kurset er:

  • Elementer fra «bransjekunnskap om avfalls- og gjenvinningsbransjen, avfallsressurser og innføring i sirkulærøkonomi»
  • Enkelt bruk av Officepakken (Outlook, Excel, Word, filbehandling)
  • Forståelse av server vs sky (Sharepoint, Onedrive, på pc)
  • Bruk av samhandlingsplattform
  • Kildekritikk og nettvett, GDPR
  • Informasjonssikkerhet (phishing mm)
  • Bruk av sosiale medier i arbeidssituasjonen
  • Kvalitet på data (grunnlag for beslutninger – analyse)
  • Diskusjon om bruk av digitale løsninger i arbeidshverdagen (bruk av bilder, stempling, kvalitetssystem, ruteplan, farlig avfall mm – melde avvik og QR kode