Kveldskurs

Sirkulærøkonomi – Live nettbasert – Kveld – Høst 2023

Nysgjerrig på hva sirkulærøkonomi er og hva dette har å si for samfunn, arbeidsliv og fremtidig verdiskapning?

Verdens naturressurser er under økt press. Det er derfor avgjørende for klimaet, naturen og miljøet at ressursene brukes langt mer effektivt, slik at vi reduserer behovet for å ta ut nye ressurser. I en sirkulær økonomi må produktene vare så lenge som mulig, repareres, oppgraderes og i større grad brukes om igjen. Når produktene ikke kan brukes om igjen, kan avfallet materialgjenvinnes og brukes som råvarer i ny produksjon. Slik utnytter vi de samme ressursene flere ganger og minst mulig går tapt.

Kurset tilbys gratis med midler fra Bransjeprogrammet for avfall- og gjenvinningsbransjen for deg som har erfaring eller jobber innenfor bransjen. Det gjelder også for deg som er helt / delvis permittert eller arbeidsledig.

Gjennomføring

Undervisningen gjennomføres i et digitalt klasserom via egen PC med lærer til stede, slik at du kan følge undervisningen hjemmefra. Du får tilsendt tilgang til klasserommet i god tid før undervisningen starter.

Forkunnskaper

Kurset har ingen krav til forkunnskaper, men du må ha tilgang til PC med kamera og mikrofon.

Innhold

Kurset vil rette seg særlig mot sirkulærøkonomi i avfalls- og gjenvinningsbransjen og de delene som omfatter denne bransjen. Kurset vil også søke å gi et samfunnsperspektiv på det grønne skiftet og bærekraftig omstilling.