Gratis nettkurs

Gratis nettkurs

Nærmere 50 millioner er fordelt til digital opplæring av arbeidsledige og permitterte

Kompetanse Norge og Diku lyste ut inntil 50 millioner kroner til  utdanningstilbud som kan tilbys raskt og nettbasert – AOF Vestlandet fikk tildelt rundt 6 millioner til opplæring.

Dette kommer DEG til gode og betyr at vi kan tilby kompetansehevende GRATIS digitale kurs til permitterte og arbeidsledige.

Kursene er rettet mot deg som er arbeidstaker, permittert eller arbeidsledig. Dersom du jobber du innen reiseliv, handel eller frisørbransjen er du spesielt prioritert.

Kursene har begrenset antall plasser så det er førstemann til mølla -prinsippet som gjelder.