Gratis nettkurs

IK-mat med smittevern for Restaurant-matfag – live nettbasert kurs 3 kveld

Informasjon

Kurs i IK-mat med smittevern

Regjeringen har lyst ut 50 millioner kroner til oppskalering av digitaliserte utdanningstilbud som kan tilbys raskt og nettbasert. Vi har søkt og fått tildelt midler. Nå kan vi tilby dette kurset fullfinansiert (gratis) til permitterte og arbeidsledige!

Dersom du ønsker å melde deg på flere av kursene kan du her sjekke kalenderen for alle kursene sånn at du vet at dine ønskede tidspunkter ikke kolliderer med hverandre.


I dag er vi fristet med tilbud om søtt og velsmakende mat. Skal vi kunne styre unna tilbudene, er det viktig ikke å la smakssansene våre styre, og risikere å bli feilernært. Kurset gir bredere kjennskap og forståelse til å kunne velge sunnere alternativ og sette sammen godt kosthold. Tenke bærekraft, gjennom bevisstgjøring av hvor maten kommer fra, kvalitet på produktet, tilberedningsmetoder, bruk av hele råvaren, mindre svinn og avfall.

Emner:

Tryggmat/ Intern kontroll – mat

  • Du får kunnskap og forståelse for viktigheten ved daglige rutiner ved produksjon og matservering. Ved endt opplæring vil du gjennom å følge IK-matforskriftene og ved å ta riktige smittevernshensyn, kunne arbeide systematisk og kvalitetssikre matproduksjonen i alle ledd. Du vil få kjennskap til smittevern knyttet til personlig hygiene, produksjonshygiene og næringsmiddelhygiene. Du vil få kjennskap til Mattilsynet, som en viktig samarbeidspartner for å sikre bedriften helsemessig trygg mat.

Renhold, smittevern, avvikshåndtering og renholdsplaner

  • Til grunne for opplæringen ligger læreplanmål fra læreplanen i restaurant- og matfag Vg1 og Vg2, samt utvalgte deler av læreplanen for renholdsoperatørfaget. Det vil gis en grundig gjennomgang av produksjonshygiene på kjøkken i alle steg fra varemottak til kunde, vi vil ta for oss de ulike produksjonssonene på  kjøkkenet, avvikshåndtering, avfallshåndtering og periodisk renhold og renholdsplaner. Du vil få øve på å skrive avviksmeldinger, renholdsplaner og foreta temperaturkontroll. Du vil få en god gjennomgang av hygienetiltak knyttet til smittevern. 


Kurset er på totalt 40 timer, og gjennomføres digitalt på kveldstid.