Gratis nettkurs

Kokkefaget – live nettbasert kveld – gratis

Gratis digitalt «Teori til fagprøven» kurs for deg som vil ta fagbrev!

Regjeringen har lyst ut 50 millioner kroner til oppskalering av digitaliserte utdanningstilbud som kan tilbys raskt og nettbasert. Vi har søkt og fått tildelt midler. Nå kan vi tilby fullfinansiert (gratis) kurs til permitterte og arbeidsledige på mange av våre «Teori til fagbrev» opplæringer!

Kurset er et intensivt kurs hvor du allerede i slutten av 2020 vil gå opp til praksiskandidateksamen. Undervisningen foregår via lyd/bilde, så her møter du klassen og lærer på nettet, og ikke i det fysiske klasserom. Vi har god supportstøtte som vil sikre at du via egen PC, deltar i undervisningen. 

Er du klar til å bygge videre på din egen kompetanse? Klar til å ta steget videre, få formalisert utdanning med FAGBREV? Meld deg på i dag!
 

Utdanningen dekker teorien til fagprøven i Kokkefaget

Har du praktisk erfaring fra arbeid innen kokkefaget, men mangler formell kompetanse? Da kan fagbrev i Kokkefaget være noe for deg!

Kurset er et intensivt digitalt kurs. Teoriundervisningen foregår én til to kvelder i uken fra kl. 16.00 – 21.00.


Forkunnskaper
Kurset er tilrettelagt for voksne med praksis i faget. Det kreves ingen forkunnskaper for å melde seg på kurset, men vi anbefaler at man har minimum ett års relevant arbeidspraksis før man starter på teoriundervisningen.


Hovedområder:
Råvarer og produksjon: Hovedområdet handler om behandling og utnyttelse av råvarer og hel- og halvfabrikater. Råvarenes egenskaper og bruksområder står sentralt.

Meny: Hovedområdet handler om planlegging av menyer til daglig drift og ved spesielle anledninger for ulike grupper ut fra religion og levevaner.

Hygiene og kvalitetsstyring: Hovedområdet handler om mattrygghet i alle ledd: valg av leverandør, varemottak, lagring, bearbeiding og produksjon, anretning og servering av måltider. Det omfatter gjeldende regelverk og kvalitetsstyringssystemer med vekt på produksjonshygiene, næringsmiddelhygiene og personlig hygiene. 


Bransje, bedrift og miljø: Hovedområdet handler om organisering, arbeidsforhold, økonomisk resultat, service, samarbeid og kommunikasjon. Det omfatter videre etikk, helse, miljø og sikkerhet og relevante regelverk. 


Eksamen
Faget avsluttes med skriftlig praksiskandidateksamen i november/desember. Den enkelte må selv melde seg opp til eksamen og betale eksamensavgiften.
Frist for oppmelding til eksamen høsten er 15. september.

All oppmelding til eksamen skal skje på privatistweb.no

Å få formalisert sin kompetanse er å investere i egen fremtid. Meld deg på – vi hjelper deg mot målet om å få fagbrev i Kokkefaget!