Gratis nettkurs

Logistikkledelse for varehandelen – live nettbasert – kveld- gratis

Informasjon

Kurs i Logistikkledelse for varehandelen

Regjeringen har lyst ut 50 millioner kroner til oppskalering av digitaliserte utdanningstilbud som kan tilbys raskt og nettbasert. Vi har søkt og fått tildelt midler. Nå kan vi tilby dette kurset fullfinansiert (gratis) til permitterte og arbeidsledige!

Innkjøp og innkjøpsledelse rettet mot varehandelen tilbyr et verktøy som ledere i varehandel kan bruke til å takle omstillingen til en ny hverdag etter pandemien. Digitalisering og netthandel presser frem nye løsninger og skaper stadig større konkurranse. Denne opplæringen er viktig både for de arbeidsledige som skal inn i nytt arbeid eller nye bransjer og for permitterte som skal jobbe mot å snu underskudd til profitt etter permittering.

Kurset tar blant annet for seg kategoristyring som er et kraftig verktøy for å jobbe smartere, og mer effektivt med innkjøp opp mot leverandørmarkedet og ut mot kunden. Kurset gir også en innføring i forhandlinger og forhandlingsteknikk, kontraktsarbeid og rammeavtaler.

Vi krever ingen forkunnskaper utover erfaring fra varehandelsledelse.

Kurset er på totalt 60 timer, og gjennomføres digitalt på dagtid.