Gratis nettkurs

Økonomikurs for ansatte og ledere i kantine-cafè og kjøkken – live nettbasert – kurs 1 dagtid

Informasjon

Hvordan kan du som kjøkkenmedarbeider være med å øke omsetning i en bedrift?

Kurset er fulltegnet, men du kan sette deg på venteliste.

Regjeringen har lyst ut 50 millioner kroner til oppskalering av digitaliserte utdanningstilbud som kan tilbys raskt og nettbasert. Vi har søkt og fått tildelt midler. Nå kan vi tilby dette kurset fullfinansiert (gratis) til permitterte og arbeidsledige!

Dersom du ønsker å melde deg på flere av kursene kan du her sjekke kalenderen for alle kursene sånn at du vet at dine ønskede tidspunkter ikke kolliderer med hverandre.


Kurset passer for alle som jobber innen mat, som kan gjøre en forskjell på den økonomiske situasjon, gjennom små tiltak på kjøkkenet.

Bruker du all avskjær fra råvarene hver dag, eller bryr du deg ikke? Et viktig etisk spørsmål, man nødvendigvis ikke tenker på i en hektisk hverdag. Det er viktig i dag å bevisstgjøre oss, og se sammenhengen mellom bruk av råvarer og økonomi. Vårt felles ansvar å tenke bærekraft, gjennom bevisst bruk av råvare og økonomiske interesse i bedriften. Vil vi kunne bidra med å tenke et sunt miljø rundt oss og økt omsetning i bedriften.

Emner:

  • Grunnleggende økonomi og lønnsomhet knyttet til drift. 
  • Mengdeberegning
  • Plan/meny
  • Råvareutnytting
  • Svinn og miljø
  • Kalkyle


Kurset er på totalt 40 timer, og gjennomføres digitalt på dagtid.