Gratis nettkurs

Reiselivsfaget – live nettbasert – kveld – gratis

Informasjon

Gratis digitalt «Teori til fagprøven» kurs for deg som vil ta fagbrev!

Regjeringen har lyst ut 50 millioner kroner til oppskalering av digitaliserte utdanningstilbud som kan tilbys raskt og nettbasert. Vi har søkt og fått tildelt midler. Nå kan vi tilby fullfinansiert (gratis) kurs til permitterte og arbeidsledige på mange av våre «Teori til fagbrev» opplæringer!

Kurset er et intensivt kurs hvor du allerede i slutten av 2020 vil gå opp til praksiskandidateksamen. Undervisningen foregår via lyd/bilde, så her møter du klassen og lærer på nettet, og ikke i det fysiske klasserom. Vi har god supportstøtte som vil sikre at du via egen PC, deltar i undervisningen. 

Er du klar til å bygge videre på din egen kompetanse? Klar til å ta steget videre, få formalisert utdanning med FAGBREV? Meld deg på i dag!

Utdanningen dekker teorien til fagprøven i Reiselivsfaget

Har du praktisk erfaring fra arbeid innen Reiselivsfaget, men mangler formell kompetanse? Da kan fagbrev i Reiselivsfaget være noe for deg!

Kurset er et intensivt digitalt kurs. Teoriundervisningen foregår én til to dager i uken.
Hvilken ukedag det blir vil det bli opplyst om på et senere tidspunkt.

Forkunnskaper
Kurset er tilrettelagt for voksne med praksis i faget. Det kreves ingen forkunnskaper for å melde seg på kurset, men vi anbefaler at man har minimum ett års relevant arbeidspraksis før man starter på teoriundervisningen.


Temaer på kurset:

·         bedriftens organisering, mål og strategi
·         faktorer som påvirker bedriftens lønnsomhet og kvalitet
·         helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
·         markedsføring og salgsarbeid
·         geografi
·         internasjonalt reiseliv og kulturforståelse
·         etikk og personvern
·         forskrifter, lover og avtaler
·         service og kunde-/gjestebehandling
·         salg og produktutvikling i møte med kunden (mersalg/gjensalg)
·         bruk av ulike salgs- og bookingsystemer
·         bruk av moderne teknologiske hjelpemidler
·         norsk og fremmedspråk
·         skriftlig og muntlig framstilling

Eksamen
Faget avsluttes med skriftlig praksiskandidateksamen i november/desember.
Frist for oppmelding til eksamen høsten er 15. september.

All oppmelding til eksamen skal skje på privatistweb.no og må dekkes av den enkelte deltaker.
Eksamensavgift: 1150,- pr. eksamen (2302,- pr. eksamen dersom forbedring av karakter).


Å få formalisert sin kompetanse er å investere i egen fremtid. Meld deg på – vi hjelper deg mot målet om å få fagbrev i Reiselivsfaget!