Gratis nettkurs

Servitørfaget live nettbasert – kveld – gratis

Informasjon

Gratis digitalt «Teori til fagprøven» kurs for deg som vil ta fagbrev!

Regjeringen har lyst ut 50 millioner kroner til oppskalering av digitaliserte utdanningstilbud som kan tilbys raskt og nettbasert. Vi har søkt og fått tildelt midler. Nå kan vi tilby fullfinansiert (gratis) kurs til permitterte og arbeidsledige på mange av våre «Teori til fagbrev» opplæringer!

Kurset er et intensivt kurs hvor du allerede i slutten av 2020 vil gå opp til praksiskandidateksamen. Undervisningen foregår via lyd/bilde, så her møter du klassen og lærer på nettet, og ikke i det fysiske klasserom. Vi har god supportstøtte som vil sikre at du via egen PC, deltar i undervisningen. 

Er du klar til å bygge videre på din egen kompetanse? Klar til å ta steget videre, få formalisert utdanning med FAGBREV? Meld deg på i dag!
 

Utdanningen dekker teorien til fagprøven i Servitørfaget

Har du praktisk erfaring fra arbeid som servitør, men mangler formell kompetanse? Da kan fagbrev i Servitørfaget være noe for deg!

Kurset er et intensivt digitalt kurs. Teoriundervisningen foregår én til to dager i uken fra kl. 16.00 – 21.00. Hvilken ukedag det blir vil det bli opplyst om på et senere tidspunkt.


Forkunnskaper
Kurset er tilrettelagt for voksne med praksis i faget. Det kreves ingen forkunnskaper for å melde seg på kurset, men vi anbefaler at man har minimum ett års relevant arbeidspraksis før man starter på teoriundervisningen.


Hovedområder
Drikke, mat og servering handler om klargjøring av lokaler, oppdekking, behandling, ferdigstilling, tilberedning og servering av mat og drikke.

Salg og service handler om markedsføring, salg, service, kommunikasjon og profesjonell gjestebehandling. Matglede og mersalg står sentralt.

Hygiene og kvalitetsstyring handler om mattrygghet i alle ledd, fra varemottak til anretning og servering av måltider. Det omfatter også gjeldende regelverk og kvalitetsstyringssystemer med vekt på produksjonshygiene, næringsmiddelhygiene og personlig hygiene.

Bransje, bedrift og miljø handler om organisering, arbeidsforhold, bedriftens krav til økonomisk resultat, service, samarbeid og kommunikasjon. Det omfatter også etikk, helse, miljø og sikkerhet og relevant regelverk.


Eksamen
Faget avsluttes med skriftlig praksiskandidateksamen i november/desember. Den enkelte må selv melde seg opp til eksamen og betale eksamensavgiften.
Frist for oppmelding til eksamen høsten er 15. september.

All oppmelding til eksamen skal skje på privatistweb.no

Å få formalisert sin kompetanse er å investere i egen fremtid. Meld deg på – vi hjelper deg mot målet om å få fagbrev i Servitørfaget!