Kurs og kompetanse

Datakurs høsten 2019

Minidatakortet – kveld – Haugesund

Datakortet er et internasjonalt kompetansebevis som gir deg dokumentert grunnleggende datakompetanse. I utlandet kalles datakortet for «European Computer Driving Licencse» eller ECDL . Dette er kurset for deg som trenger dokumentert kunnskap om data og databehandling, men vil ikke ta hele og det ordinære og mer omfattende Datakortet på en gang. Alle bedrifter har behov for folk med kunnskaper om data og databehandling. Kan du dokumentere at du har slik kunnskap?

Innhold:
Word 2016 Vil du bare ta kurs i Word melder du deg på her:
Excel 2016 Vil du bare ta kurs i Excel melder du deg på her:
PowerPoint 2016 Vil du bare ta kurs i PowerPoint melder du deg på her:

MiniDatakortet er et kurs som gjennom de 3 ovennevnte moduler tar for seg noen av de vanligste kontorapplikasjonene.

Med MiniDatakortet kan du dokumentere at du behersker noen av Office programmene på en effektiv og god måte. Dette bidrar til økt trivsel, økt kvalitet og tidsbesparelse når du benytter PC’en på arbeidsplassen og hjemme.

Krav til forkunnskaper:
Grunnleggende bruk av data

Finansisering:
Dersom du er medlem i en fagforening så kan du ha rettigheter til å søke utdanningsstipend til datakurs. Ta kontakt for mer informasjon om dette.