Hovedkontor Haugesund
Haraldsgata 190 5525 Haugesund
Avdelingskontor Bergen
Bredalsmarken 15 5006 Bergen
Avdelingskontor Kristiansand
Kjøita 21 4630 Kristiansand S
Avdelingskontor Stavanger
Richard Johnsens gate 4 4021 Stavanger
Helse, miljø og sikkerhet

Lederopplæring HMS

HMS-kurs for ledere er et lovpålagt kurs som gir opplæring innen helse, miljø og sikkerhet i henhold til kravene i arbeidsmiljøloven. Arbeidsmiljøloven krever at alle virksomheters øverste leder skal kunne dokumentere opplæring i HMS arbeid. Plikten er personlig og kan ikke delegeres og gjennomgått opplæring skal kunne dokumenteres skriftlig.

HMS-kurs for ledre tar for seg de lover og regler som ligger til grunn for et forsvarlig arbeidsmiljø, og er utarbeidet med bakgrunn i  arbeidsmiljøloven §3-5. Kursbevis blir utstedt etter gjennomført kurs for å oppfylle kravet til skriftlig dokumentasjon.

Følgende gjennomgås på HMS-kurs for ledere:

  • Innføring i arbeidsmiljølovens innhold og struktur.
  • Orientering om arbeidsmiljølovens forskrifter.
  • Roller i HMS arbeidet.
  • Krav til arbeidsmiljø.
  • Fysisk og psykososialt arbeidsmiljø.
  • Hvordan bygge opp, innføre og vedlikeholde HMS system på arbeidsplassen.

Kursdetaljer

Sted:
Bergen - Kokstad eller Teams
Startdato:
29.11.2024 08:30
Status:
Åpent for påmelding
Pris:
2 950 kr

Kontaktperson