Hovedkontor Haugesund
Haraldsgata 190 5525 Haugesund
Avdelingskontor Bergen
Bredalsmarken 15 5006 Bergen
Avdelingskontor Kristiansand
Kjøita 21 4630 Kristiansand S
Avdelingskontor Stavanger
Richard Johnsens gate 4 4021 Stavanger
Norsk kurs

Norsk B1/B2

Mål for opplæringen:

På dette kurset lærer du blant annet å forstå komplekst språk og uttrykke deg saklig, klart og nyansert om et vidt spekter av allmenne emner og emner innenfor eget fagfelt og egne interesseområder. Du lærer å uttrykke og respondere på synspunkter og argumenter og delta i samhandlingssituasjoner med et så spontant og flytende språk at kommunikasjonen ikke blir anstrengende for noen av partene.

På kurset får du opplæring i alle de språklige ferdighetene du blir testet i på norskprøven (lytte, lese, skrive, muntlig).

Kurset følger læreplan i norsk for voksne innvandrere – Nivå B2

Kursdetaljer

Sted:
Live nettbasert
Startdato:
16.09.2024 17:00
Timeantall:
60
Status:
Åpent for påmelding
Pris:
9 000 kr

Kontaktperson

Katrine Einarsen Høgestøl