Norsk B1

IMDi – U 2022 – Norsk B1 (Nynorsk) – Nettbasert – kveld

Norsk B1

Note: this is not a beginner’s course, you have to be at least A2 level to participate.

Du bør være ferdig med A2 før du begynner på kurset.

Gratis norskkurs

I samarbeid med integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) sin norskopplæringsordning kan vi tilby 50-100 timer gratis norskopplæring.

Kursets innhold

På dette kurset lærer du blant annet å lese og skrive tekster, grammatikk, uttale og lytteøvelser. Du får tilgang til et nettbasert program som du kan bruke for å øve deg før du skal gå opp til norskprøven.

Praktisk kursinformasjon

Opplæringen foregår 1-2 dager i uken.

Du får kursbevis/dokumentasjon for å fullføre kurset dersom du møter 75% av gangene eller mer.

Viktig informasjon

  • Du kan ikke ha rett til kommunal norskopplæring eller delta på et kompetansepluss-kurs gjennom jobben din eller en frivillig organisasjon.
  • Vi anbefaler å ha med egen PC til undervisning.
  • Kurset inkluderer ikke prøveavgift for norskprøven, du kan selv melde deg opp og avlegge norskprøven på et godkjent prøvested i din kommune. Vi vil veilede deg i oppmeldingen.

OBS: du kan kun melde deg på ett kurs om gangen i denne ordningen.