Norsk B2

IMDi – U 2022 – Norsk B2 – live nettbasert – kveld

Norsk B2

Note: this is not a beginner’s course, you have to be at least B1 level to participate.

Du bør være ferdig med B1 nivå før du begynner på kurset.

Gratis norskkurs

I samarbeid med integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) sin norskopplæringsordning kan vi tilby 50-100 timer gratis norskopplæring.

Kursets innhold

På dette kurset lærer du blant annet å lese og skrive tekster, grammatikk, uttale og lytteøvelser. Du får tilgang til et nettbasert program som du kan bruke for å øve deg før du skal gå opp til norskprøven.

Praktisk kursinformasjon

Dette norskkurset er gratis og passer for deg som vil ta norskprøven på B2-nivå eller som ønsker å studere på fagskole, høyskole eller universitet i Norge.

Opplæringen foregår 1-2 dager i uken på den digitale plattformen Teams, og du må ha egen PC for å delta i undervisningen.

Du får kursbevis/dokumentasjon for å fullføre kurset dersom du møter 75% av gangene eller mer.

Viktig informasjon

  • Du kan ikke ha rett til kommunal norskopplæring eller delta på et kompetansepluss-kurs gjennom jobben din eller en frivillig organisasjon.
  • Du må ha egen PC med lydutstyr for å delta på digital undervisning, vi anbefaler ikke å delta på undervisning fra iPad/nettbrett/mobiltelefon.
  • Kurset inkluderer ikke prøveavgift for norskprøven, du kan selv melde deg opp og avlegge norskprøven på et godkjent prøvested i din kommune. Vi vil veilede deg i oppmeldingen.

OBS: du kan kun melde deg på ett kurs om gangen i denne ordningen.