Matematikk

Forkurs Matematikk 1P Høst 2019

Når det er lenge siden man har sittet på skolebenken eller det er noen fag som oppleves som en større utfordring enn andre, kan det være godt å få friske opp gamle kunnskaper. På den måten står du bedre rustet til å møte det kommende skoleåret.
 

Gjennomføring
Kurset gjennomføres med klasseromsundervisning og blir tilpasset til den gruppen som til enhver tid er til stede i undervisningen. Kurset går over 4 kvelder. Datoer: 21.8, 23.8, 28.8 og 30.8.
Dette forkurset er beregnet for deg som skal ta følgende fag dette skoleåret:
 

 

Tema som gjennomgås

  • Grunnleggende algebra med de ulike regneartene
  • Hvordan velge regneart når man har ulike typer regneoppgaver, der man spesielt ser på tekstoppgaver
  • Brøkregning
  • Kvadratrot
  • Prosentregning, samt litt vekstfaktor
  • Grunnleggende regning med Pytagoras læresetning
  • Pytagoras og grunnleggende trigometri

 

Temaene er hentet fra grunnskolepensum, og det er forventet at du kan disse når du starter på videregående opplæring.