Matematikk

Matematikk 2PY påbygg, dag

Karakterforbedring til generell studiekompetanse AOF Haugaland

Informasjon

Alle bruker matematikk. Noen nøyer seg med den enkle matematikken som er nødvendig for å lage mat, gå i butikken eller passe tiden. Andre bruker matematikk for å undersøke om de tør å ta opp studielån, bytte jobb eller kjøpe hus.

Stadig flere studerer et fag der de trenger matematikk som verktøy, og mange har et arbeid som forutsetter matematiske kunnskaper eller bygger på matematisk teknologi. I et moderne samfunn finnes matematikken overalt uten at vi legger merke til den.

 

Forkunnskaper
1PY eller tilsvarende. Det må tas en test for å dokumentere at du fortsatt behersker dette nivået. Dersom det er lenge siden du har tatt matematikk anbefaler vi at du gjennomfører undervisningen på Matematikk 1P+2P selv om du skal avlegge eksamen i 2PY.

Test om du trenger mer grunnlag i matematikk, her.

 

Fagkoder
MAT1005, Matematikk 2PY

 

Kurset inngår i følgende programpakker

Påbygg for yrkesfag uten fagbrev, dagtid

Påbygg for yrkesfag med fagbrev, dagtid

Eksamen

  • Privatisteksamen skriftlig i mai 2019.
  • Frist for oppmelding til eksamen for våren 2019, er 1. februar 2019.
  • All oppmelding til eksamen skal skje til Rogaland fylkeskommune via Privatistweb.

 

Finansiering

Programpakken er godkjent for lån i Lånekassen, forutsatt at din totale studiebelastning er tilstrekkelig.

Dersom du er medlem i en fagforening, vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. En del fagforeninger gir stipend gjennom LOs Utdanningsfond, mens blant annet Fagforbundet og Handel og kontor har egne stipendordninger.

Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon! Vi hjelper gjerne med søknaden.

 

Gjennomføring

Deltakerne på kurset får god og tradisjonell klasseromsundervisning. I tillegg brukes læringsplattformen itslearning hvor lærestoff, oppgaver, nettsider og annen viktig informasjon blir presentert.

Undervisningen dekker pensum på Vg3 påbygg.
Undervisningsdager: mandager kl. 12.10 – 15.30 og tirsdager kl. 12.10 – 14.00.