Norsk

Norsk Vg3 påbygg dag Høst 2019

Karakterforbedring til generell studiekompetanse AOF Haugaland

Informasjon

Ukedager og tidspunkt for undervisning fastsettes i august. Meld deg på i dag så holder vi deg informert.
 

Forkunnskaper
Fullført Vg1 og Vg2 eller GK og VK1 yrkesfaglig studieretning.

 
Finansiering

Programpakken er godkjent for lån i Lånekassen, forutsatt at din totale studiebelastning er tilstrekkelig.

Dersom du er medlem i en fagforening, vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. En del fagforeninger gir stipend gjennom LOs Utdanningsfond, mens blant annet Fagforbundet og Handel og kontor har egne stipendordninger.
 

Kurset inngår i følgende programpakker

Påbygg for yrkesfag med fagbrev dagtid

 

Eksamen

  • Privatisteksamen skriftlig og muntlig i mai 2020.
  • Frist for oppmelding til eksamen for våren 2020, er 1. februar.
  • All oppmelding til eksamen skal skje til Rogaland fylkeskommune via Privatistweb.

 

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

 

Fagkoder
NOR1231 Norsk hovedmål Vg3 – påbygg
NOR1232 Norsk sidemål Vg3 – påbygg
NOR 1233 Norsk muntlig Vg3 – påbygg
NOR1410 Norsk med kort botid skriftlig Vg3- påbygg
NOR1411 Norsk med kort botid muntlig Vg3 – påbygg

 

Gjennomføring

Deltakerne på kurset får god og tradisjonell klasseromsundervisning. I tillegg brukes læringsplattformen Moodle hvor lærestoff, oppgaver, nettsider og annen viktig informasjon blir presentert. Undervisningen er intensiv og eksamensrettet.

 

Norsk er et grunnleggende fag i allmennutdanningen. Ikke bare har det stor egenverdi, men det er også nødvendig som en plattform for de andre fagene. Det å mestre morsmålet er en forutsetning for å kunne formulere tanker og følelser, utvikle personlig, kulturell og etisk identitet, estetisk sans, samt evnen til å orientere seg i samfunnet.