Norsk

Norsk Vg3 påbygg, dag

Karakterforbedring til generell studiekompetanse AOF Haugaland

Informasjon
Faget inngår i generell studiekompetanse

 

Norsk er et grunnleggende fag i allmennutdanningen. Ikke bare har det stor egenverdi, men det er også nødvendig som en plattform for de andre fagene. Det å mestre morsmålet er en forutsetning for å kunne formulere tanker og følelser, utvikle personlig, kulturell og etisk identitet, estetisk sans, samt evnen til å orientere seg i samfunnet.

 

Forkunnskaper
Fullført Vg1 og Vg2 eller GK og VK1 yrkesfaglig studieretning.

 

Fagkoder
NOR1231 Norsk hovedmål Vg3 – påbygg
NOR1232 Norsk sidemål Vg3 – påbygg
NOR 1233 Norsk muntlig Vg3 – påbygg

 

Kurset inngår i følgende programpakker

Påbygg for yrkesfag uten fagbrev, dagtid

Påbygg for yrkesfag med fagbrev, dagtid

 

Eksamen

  • Privatisteksamen skriftlig og muntlig i mai 2019.
  • Frist for oppmelding til eksamen for våren 2019, er 1. februar 2019.
  • All oppmelding til eksamen skal skje til Rogaland fylkeskommune via Privatistweb.

 

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

 

Finansiering

Programpakken er godkjent for lån i Lånekassen, forutsatt at din totale studiebelastning er tilstrekkelig.

Dersom du er medlem i en fagforening, vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. En del fagforeninger gir stipend gjennom LOs Utdanningsfond, mens blant annet Fagforbundet og Handel og kontor har egne stipendordninger.

Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon! Vi hjelper gjerne med søknaden.

 

Gjennomføring

Deltakerne på kurset får god og tradisjonell klasseromsundervisning. I tillegg brukes læringsplattformen itslearning hvor lærestoff, oppgaver, nettsider og annen viktig informasjon blir presentert. Undervisningen er intensiv og eksamensrettet.

 

Ukedager og tidspunkt for undervisning fastsettes i august. Meld deg på i dag så holder vi deg informert.