Samfunnsfag

Samfunnsfag Vg2 dag Høst 2019

Karakterforbedring til generell studiekompetanse AOF Haugaland

Informasjon
Undervisningen dekker pensum på Vg2 studiespesialisering.
Undervisningen foregår på onsdager kl. 08.15 – 09.40 og fredager kl. 09.50 – 13.50

 

Forkunnskaper
Fullført grunnskole eller tilsvarende.

Finansiering

Statens lånekasse for utdanning
Faget er godkjent for lån i Lånekassen under forutsetning av at din totale studiebelastning er tilstrekkelig. Du søker ved bruk av MinID eller bankID. Her finner du også veiledning og svar på spørsmål.

Søknadsfrist er henholdsvis 15. november og 15. mars. Vi anbefaler deg å søke så snart som mulig for å unngå lang ventetid. Velg søknadsskjema for «Høyere/annen utdanning». Der finner du AOF Haugaland. Hak av for «Voksenopplæring – praksiskandidat».

Ved spørsmål må du kontakte Lånekassen direkte på tlf. 21 49 60 00 eller på e-post(etter at du har logget deg inn).

Fagorganisert?
LO organiserte kan søke stipend. Du finner søknadsskjema blant annet på disse nettstedene: LO utdanningsfond, Fagforbundet,og Handel og Kontor.

Er du organisert i en annen fagforening ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon.

 

Kurset inngår i følgende programpakker

Studiekompetanse 23/5-regelen dagtid

Eksamen

  • Privatisteksamen muntlig i nov/ des.
  • Frist for oppmelding til eksamen for høsten 2019, er 15. september.
  • All oppmelding til eksamen skal skje til Rogaland fylkeskommune via Privatistweb.

 

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

 

Fagkoder
SAF1001, Samfunnsfag Vg2 studiespesialisering

 

Gjennomføring

Deltakerne på kurset får god og tradisjonell klasseromsundervisning . I tillegg brukes læringsplattformen Moodle hvor lærestoff, oppgaver, nettsider og annen viktig informasjon blir presentert.

Norge har lange demokratiske tradisjoner å ta vare på. Et moderne og levende demokrati forutsetter evne til kritisk tenkning, deltakelse og engasjement fra det brede laget av befolkningen. Gjennom faget skal du skaffe deg kunnskaper om hvordan samfunnet fungerer, og hvordan du selv kan bidra til å forme framtiden.