Bergen

Påbygg Vg3, for Yrkesfag med fagbrev dag Bergen -høst 2020

Dette programmet passer for deg som har tatt yrkesfaglig utdanning og fullført med fagbrev, eller for deg som er lærling og ønsker å ta påbygg ved siden av jobb. Det passer også for deg som kun har tatt 2 år yrkesfaglig studieretning og er over 23 år. Da kan du fullføre ved hjelp av 23/5-regelen .

Fagene som inngår i dette programmet er:
Norsk Vg3
Matematikk 2PY
Naturfag inkl lab Vg3
Historie Vg3

Dersom du har tatt utdanningen din innenfor Reform 94 eller Kunnskapsløftet, er du allerede ferdig med Samfunnsfag og Engelsk. Er utdanningen din eldre enn dette, ta kontakt med oss, så finner vi ut hvilke fag du trenger for å oppnå generell studiekompetanse.

Dersom du melder deg på full plass (alle 4 fagene) på dagtid, får du rabatt i forhold til å melde deg på de samme fagene enkeltvis.
Du kan også ta noen av fagene på kveldstid.

FINANSIERING

Lånekassen
Dersom du kombinerer flere fag, slik at din totale studiebelastning blir minimum 50 %, kan du søke om støtte fra Lånekassen. Søknaden gjennomfører du selv på Lånekassen ved bruk av MinID eller BankID.

Vi anbefaler deg å søke så snart som mulig for å unngå lang ventetid. Velg søknadsskjema for «Høyere og annen utdanning». Der finner du AOF Vestlandet. Huk deretter av for «Voksenopplæring – praksiskandidat». Søknadsfrist er henholdsvis 15. november og 15. mars.

På nettsiden finner du god veiledning og svar på de mest stilte spørsmålene. Ta kontakt med Lånekassen direkte på tlf. 21 49 60 00 eller på e-post (gjøres etter at du har logget deg inn) dersom du lurer på noe.

Fagorganisert?
LO organiserte kan søke stipend. LOs Utdanningsfond, Fagforbundet, Handel og kontor.
Er du organisert i en annen fagforening eller har spørsmål, kontakt oss for nærmere informasjon om dine muligheter for stipend. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon.

Eksamen
Alle fag avsluttes med privatisteksamen.
NB! Eksamensavgiften er ikke inkludert i kursprisene!

Frist for oppmelding til eksamen:
– Høst: 15. september
– Vår: 1. februar

All oppmelding til eksamen skal skje til fylkeskommunen via Privatistweb.

Undervisningen i fagene er intensiv og eksamensrettet. Mot slutten av kursperioden legger vi opp til eksamensforberedende undervisning. Tidligere gitte eksamensoppgaver tas i bruk for å gi deltakerne en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

Spesielt om matematikk
Dersom det er lenge siden du har gått på skole, anbefaler vi at du i stedet for 2PY tar Matematikk 1P-2P. Undervisning i 2PY forutsetter at du husker hva du lærte i matematikk tidligere. Du kan allikevel melde deg opp til 2PY-eksamen. Test om du trenger mer grunnlag i matematikk her.

Gjennomføring
Vi har klasseromsundervisning i alle fag, og vår dyktige lærerstab har god erfaring i å jobbe med voksne. Vi legger vekt på å forberede deg til studier på høgere nivå og har derfor fokus på «ansvar for egen læring».

I starten av skoleåret vil du få opplæring i studieteknikk. Du kan når som helst be om hjelp til å få laget din egen studieplan. Du kan også få veiledning på hvilken studieteknikk som passer best for deg.

Undervisningen legges opp på dine premisser, enten du vil kombinere studiene med jobb eller skaffe deg hele studiekompetansen på ett år.

Undervisningen er eksamensrettet og intensiv, men vi legger stor vekt på at det skal være lystbetont.

De ansatte heier på deg!
Våre lærere er interesserte og engasjerte i faget sitt og jobber for at nettopp DU skal lykkes!

Vi er opptatt av å lytte til erfaringer og opplevelser fra deltakerne våre, og det gjennomføres derfor to evalueringer i løpet av skoleåret. Her gir deltakerne bl.a. tilbakemelding på lærernes faglige dyktighet og pedagogiske tilrettelegging. Tilbakemeldingene på lærerne våre har vært svært gode!

Både lærerne og de øvrige ansatte brenner for jobben sin og gjør sitt ytterste for at du skal lykkes. Meld deg på, og start veien mot målet ditt!