Haugesund

23/5-regelen Haugesund dag høst 2020

For å få generell studiekompetanse på denne måten må du i tillegg til de 6 fagene være fylt 23 år og ha 5 års yrkeserfaring, fagbrev eller omsorgsarbeid i hjemmet. Annen skolegang og militærtjeneste regnes med. Samordna opptak har alltid oppdatert informasjon om 23/5-regelen.

Denne programpakken dekker fagene som kreves fra allmennfaglig studieretning
Norsk Vg1, Vg2, Vg3
Norsk Vg1, Vg2, Vg3 for minoritetsspråklige
Engelsk Vg1
Matematikk 1P+2P
Naturfag Vg1 inkl. lab
Samfunnsfag Vg2
Historie Vg3

Melder du deg på full plass dagtid får du rabatt i forhold til å melde seg på de samme fagene enkeltvis.

Undervisningen vil foregå mandag – fredag på dagtid, mellom kl. 08.15 og 15.30. Timeplanen utarbeides i august. Ved oppstart vil det også foreligge undervisningsplaner for hvert enkelt fag.

Det vil også settes opp undervisningstimer på kveldstid for hvert enkelt fag.

Tillegg i pris ved valg av
Norsk Vg1, Vg2, Vg3 for minoritetsspråklige kr. 3000.-

Finansiering

Statens lånekasse for utdanning
Utdanningen er godkjent for lån i Lånekassen. Du søker ved bruk av MinID eller bankID. Her finner du også veiledning og svar på spørsmål.

Søknadsfrist er henholdsvis 15. november og 15. mars. Vi anbefaler deg å søke så snart som mulig for å unngå lang ventetid. Velg søknadsskjema for «Høyere/annen utdanning». Der finner du AOF Vestlandet. Hak av for «Voksenopplæring – praksiskandidat».

Ved spørsmål må du kontakte Lånekassen direkte på tlf. 21 49 60 00 eller på e-post(etter at du har logget deg inn).

Fagorganisert?
LO organiserte kan søke stipend. LOs Utdanningsfond, Fagforbundet, Handel og kontor.
Er du organisert i en annen fagforening eller har spørsmål, kontakt oss for nærmere informasjon om dine muligheter for stipend. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon.

Gratis veiledning
Dersom du er usikker på hvilke fag du trenger eller trenger veiledning i forhold til utdanningsvalg, tilbyr vi gratis veiledning. Deltar du på opplæring hos oss får du også gratis veiledning underveis, både i forhold til undervisningen som pågår og i forhold til fremtidige planer.

Ta kontakt med vår kompetanserådgiver for avtale hvis du ønsker veiledning før du melder deg på studiet.

Forkunnskaper
Fullført grunnskole eller tilsvarende.

Dersom det er lenge siden du har hatt matematikk, anbefaler vi å ta vårt Forkurs i matematikk for å friske opp viktige deler av faget fra grunnskolen. Test om du trenger mer grunnlag i matematikk, her.

Programpakken krever høy arbeidsinnsats og god motivasjon for å kunne gjennomføres. Det gir deg til gjengjeld opptaksgrunnlag for en rekke utdanninger på høgskole og universitet.

Eksamen
Alle fag avsluttes med privatisteksamen.
NB: Eksamensavgiften er ikke inkludert i kursprisen.

Frist for oppmelding til eksamen:
– Høst: 15. september
– Vår: 1. februar

All oppmelding til eksamen skal skje via internett til Rogaland fylkeskommune via Privatistweb.

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

Vi legger vekt på å forberede deg til studier på høgere nivå og har derfor fokus på «ansvar for egen læring». Vi vil i starten av skoleåret gi deg opplæring i studieteknikk og du kan når som helst be om hjelp til å få laget din egen studieplan. Du kan også få veiledning på hvilken studieteknikk som passer best for deg.

Klasseromsundervisning
Vi har klasseromsundervisning i alle fag. Vi har en dyktig lærerstab som har god erfaring i å jobbe med voksne.
Undervisningen legges opp til dine premisser, enten du vil kombinere studiene med jobb eller eller skaffe deg hele studiekompetansen på ett år.
Kurset er eksamensrettet og intensivt, men vi legger stor vekt på at det skal være lystbetont.

Våre lærere
Det er viktig for oss å vite hva du som deltaker mener om undervisningen og oppfølgingen du får. Vi evaluerer derfor våre lærere to ganger i året, hvor deltakerne gir tilbakemelding på faglig dyktighet, pedagogisk tilrettelegging og faglig utbytte av undervisningen. Tilbakemeldingene er svært gode.

Vi har tillitsvalgte i klassen og har en god dialog med disse. Dette gjør vi som et ledd i at du skal lykkes med de valgene du har tatt.